.

.

TOTS 21


Mapa de les carreteres traspassades

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, han rubricat aquest divendres el conveni per al traspàs de carreteres locals i comarcals entre ambdues institucions. Fruit d’aquest acord, la Generalitat traspassa a l’ens la titularitat de 396 quilòmetres de 53 carreteres locals, 51 de les quals ja gestionava la Diputació des de 2006, gràcies a un conveni anterior. D’altra banda, l’ens supramunicipal traspassa al Departament 1,8 quilòmetres de dues carreteres comarcals. En un primer conveni sobre traspassos amb la Diputació, la Generalitat ja va assumir 311 quilòmetres de 37 carreteres de la xarxa comarcal que gestionava l’ens.

L’acord s’emmarca en el desenvolupament de la Llei de carreteres, que clarifica les competències de cada administració sobre la xarxa viària. Suposa la renovació i l’adaptació a la nova llei de l’anterior conveni subscrit entre la Generalitat i la Diputació de Tarragona el 2006. El document establia llavors una delegació a la Diputació de la gestió de carreteres locals mentre la nova legislació ja preveu el traspàs de la titularitat.

El nou conveni preveu el desenvolupament d’un pla de vialitat local a les carreteres de titularitat de la Diputació de Tarragona, que comportarà una inversió conjunta de 40 MEUR fins a l’any 2020. La Generalitat aportarà 22,5 MEUR i la Diputació, 17,5 MEUR, i una comissió de seguiment analitzarà i definirà les actuacions que inclourà aquest pla d’acció.