.

Imatge de la Jornada “EL MENOR. PROTECCIÓ SOCIAL I SISTEMA PENAL JUVENIL”. Foto: Cedida

Imatge de la Jornada “EL MENOR. PROTECCIÓ SOCIAL I SISTEMA PENAL JUVENIL”. Foto: Cedida

La FEDERACIÓ MESTRAL-Cocemfe Tarragona va organitzar la Jornada “EL MENOR. PROTECCIÓ SOCIAL I SISTEMA PENAL JUVENIL”, dirigida a la National Association of Black Social Workers formada per Treballadors socials dels USA en l’àmbit de l’atenció a les persones afroamericanes que amb exclusió social. En aquest cas, eren 43 Treballadores socials de Whashington.

La Jornada es va realitzar al Consell Comarcal de l’Alta Camp i va comptar amb la col.laboració i intervenció de Silvia Viña, Treballadora social de l’equip d’Infància i Família del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Camp, i Glòria Torrens, Psicòloga de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Montse Gutiérrez coordinadora de l’ Area de Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls, Jaqueline Mariné treballadora social de l’equip d’assessorament tècnic i mediació de menors infractors de la província de Tarragona, i Esther Moreno Educadora social en un Centre Educatiu destinat a l’execució de mesures d’internament fermes i cautelars en qualsevol tipus de règim.

Varen obrir la Jornada la presidenta de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona, Emília Altarriba, i el Conseller de Benestar Social Salut i Gent Gran del Consell Comarcal de l’Alt Camp, sr. José Ruiz.

Sota la coordinació de Sonia Salvador, treballadora social de MESTRAL i coordinadora de la Jornada, les intervencions varen oferir als Treballadors socials nord-americans la possibilitat de conèixer un Sistema de Protecció Social i Penal diferent del dels USA, en general i amb la comunitat afroamericana amb la que treballen en el seu dia a dia en particular, així com la tasca que realitzen vers els nens i joves en risc d’exclusió social que es fa des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls i del Consell Comarcal Alt Camp.

També va ser molt interessant conèixer els serveis de mediació i intervenció en els casos dels menors que han delinquit, així com la tasca d’un centre educatiu per a menors delinqüents. Tot plegat per trobar les millors fórmules d’Intervenció per ajudar-los a assolir una vida i un futur millors.

Les intervencions foren molt enriquidores i varen evidenciar que és fonamental comptar amb un bon marc Social i Legal garantista dels Drets del menor, així com que és cabdal la col.laboració multidisciplinari entre professionals, com treballadors socials, educadors, psicòlegs, psiquiatres, mestres i, naturalment, la família.

Seguint la seva tradició la National Association of Black Social Workers var fer una aportació en metàl·lic i material escolar a MESTRAL que l’entitat donarà als centres oberts de menors promoguts per l’Ajuntament de Valls i el Consell Comarcal.

/* JS para menú plegable móvil Divi */