.

Imatge sobre l’antiga fàbrica del Catllar

Sostre Cívic i La Fàbrica de la Transició recuperaran el complex de La Fàbrica del Catllar per impulsar la primera promoció d’habitatge cooperatiu exclusivament per a sèniors en règim de cessió d’ús a Catalunya. Es vol donar resposta al problema particular de l’habitatge assequible i adaptat per a la gent gran, proposant un model de tinença col·lectiva de l’immoble.

Aquest nou model permet l’envelliment actiu mitjançant la participació en la governança democràtica del projecte, des del disseny fins a la gestió de la
mateixa comunitat.

S’hi preveuen diverses etapes per a la reconstrucció dels diferents edificis existents: la Nau Vella, la Nau Nova i La Colònia. A la primera fase es rehabilitarà un dels edificis del complex fabril, la Nau Vella (conegut com La Teixidora). Aquesta fase impulsa la consolidació de 30 habitatges tutelats i espais col·lectius per a sèniors. Es té en compte un desenvolupament sostenible respectuós amb el valor arquitectònic, històric i social de l’indret.

Habitatge en cessió d’ús fora de Barcelona

El projecte també aposta per la consolidació del model d’habitatge en cessió d’ús fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així, el Catllar es troba a la vegueria del Camp de Tarragona, a 15 minuts d’aquesta capital i a una mica més d’una hora de Barcelona. Més concretament, La Fàbrica se situa en un entorn privilegiat d’alt valor ecològic i paisatgístic, a la llera del riu Gaià.

Aquest serà el primer projecte sènior (gent gran) d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. Vol donar resposta a la forta demanda social d’habitatge col·lectiu i amb serveis per a la franja d’edat superior als 65 anys. Cerca, doncs, la promoció d’una vellesa activa i autogestionada.

El projecte se situa al Camp de Tarragona, reforçant la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús fora de l’àrea metropolitana de
Barcelona.

Dibuix del futur projecte. Imatge: Sostre Cívic

La rehabilitació de la Fàbrica del Catllar proposa un nou model de reactivació del patrimoni en desús d’alt valor històric, social i arquitectònic. Al
mateix temps, s’aplicaran criteris de construcció sostenible i eficient i de rehabilitació energètica i gestió col·lectiva de les energies.

L’economia social, solidària i transformadora és el paradigma que regirà el projecte, ja que promourà la gestió democràtica i el valor d’ús dels
habitatges amb un model no especulatiu.

A més a més, el projecte vol posar en valor i protegir l’espai verd d’alt valor ecològic que envolta La Fàbrica del Catllar, així com el seu gran valor paisatgístic.

Un altre dels objectius principals d’aquesta iniciativa és preservar el patrimoni industrial del municipi del Catllar com a part de la història i la cultura del territori i tornar a integrar aquest patrimoni a les dinàmiques socials, econòmiques i culturals del municipi i de la comarca.

Gestió democràtica i participativa

Per altra banda, La Fàbrica del Catllar segueix el paradigma de l’economia social, solidària i transformadora. Així doncs, en tant que gestió col·lectiva
i cooperativa, aquest projecte vol plantejar una alternativa a l’hora de donar un servei públic, com és l’accés a l’habitatge assequible per a la gent gran, com una via de gestió democràtica i participativa dels mateixos usuaris d’una política pública.

Es planteja que aquest projecte gaudeixi d’espais privatius (apartaments), d’espai reduït, i per contra, es proposen amplis espais col·lectius i serveis
compartits, que constitueixen fins a un 30% de la superfície construïda. Com sempre en els projectes de Sostre Cívic, es prioritza l’espai col·lectiu i els llocs de trobada pel foment de la comunitat i el suport mutu.

Promotors locals coneguts

Els promotors del projecte són l’arquitecte tarragoní Saül Garreta, el fotògraf i geògraf Rafael López-Monné i l’arquitecte social Matthieu Lietaert. Garreta és director de Garreta Arquitectes, amb 20 anys d’experiència en l’àmbit de l’arquitectura pública i privada a Catalunya. Líder del projecte Reviure Solanell, un poble abandonat que torna a la vida al Pirineu català.

Matthieu Lietaert porta deu anys d’experiència en eco-aldees urbanes (cohousing). Facilitador de grup i cofundador de l’Échappée, cohousing de 18 apartaments al centre de Brussel·les. Rafael López-Monné porta més de vint anys d’experiència en processos de desenvolupament rural i valorització del patrimoni. Expert en la recuperació de camins tradicionals i en el foment de les mobilitats alternatives a les societats actuals. Conductor dels projectes de creació de xarxes de camins del Priorat i de l’Anella Verda de Tarragona.

Una fàbrica de 1754

L’activitat a La Fàbrica es va iniciar el 1754 amb un molí per aprofitar la força del riu, i durant anys va ser un motor econòmic i social al municipi i al territori per a la producció de paper i teixits fins al segle xx, que va quedar abandonada. Ara fa dos anys, el grup impulsor La Fàbrica de la Transició va començar a rumiar les possibilitats de recuperar aquest patrimoni i crear un espai d’experimentació col·lectiva i comunitària. Més tard, Sostre Cívic (cooperativa que promou l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús) s’hi va sumar per donar l’embranzida necessària per fer realitat aquesta iniciativa.