.

.

TOTS 21


El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, amb els presidents dels consells comarcals després de la signatura dels convenis. Foto: ACN

La Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la demarcació han signat aquest divendres un conveni de col·laboració per optimitzar la prestació de serveis als municipis. Aquest acord marc, que es va signar l’any passat per primera vegada, estableix l’aportació de més de 4,8 MEUR als consells per a l’any 2014 i té com a objectiu que els recursos econòmics de la Diputació s’adrecin a les necessitats actuals dels ens locals per optimitzar recursos i evitar duplicitats en les assistències i serveis municipals.

Així mateix, el conveni vol defensar els interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els de menys capacitat econòmica.

El conveni estableix la col·laboració interadministrativa amb els consells en base als principis que guien la gestió de la Diputació: proximitat, no duplicitat, simplificació i gestió eficient, segons ha destacat el seu president, Josep Poblet. Les assignacions als consells comarcals s’adapten a les noves realitats dels municipis i comarques, respectant els imports actuals de cada consell comarcal.

Ocupació de 50 treballadors

D’altra banda, la Diputació ha signat un conveni amb els deu consells comarcals per posar en marxa el Pla de Foment de l’Ocupació 2014. Aquest pla es desglossa en els plans d’ocupació comarcals, destinats al condicionament d’entorns naturals i urbans que aniran des del manteniment de camins fins a l’arranjament de mobiliari urbà. En total, el Pla de Foment de l’Ocupació representarà una inversió de 550.000 euros i dóna continuïtat al pla de l’any passat. Tot plegat, pretén oferir resposta a les elevades taxes d’atur existents en general, i en particular a la demarcació de Tarragona. Suposarà oferir feina a 50 persones de les deu comarques.