.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, durant la presentació dels pressupostos per al 2018, acompanyat dels vicepresidents de la institució Josep M. Cruset (amb el llaç groc que reclama l’alliberament dels consellers presos, així com dels dos Jordis) i Josep Masdeu. Foto: ACN

La Diputació de Tarragona aprovarà en el ple ordinari d’aquest divendres un pressupost per l’any vinent de 147.418.600 euros, el que representa un lleuger increment del 2% respecte l’exercici actual. Així ho ha destacat el president de l’ens, Josep Poblet, en un roda de premsa en la que ha estat acompanyat dels vicepresidents de la institució Josep M. Cruset i Josep Masdeu. Entre els projectes en cartera,  Poblet ha avançat la ubicació d’un centre integral de formació a Reus amb l’objectiu de centralitzar una oferta formativa adreçada a càrrecs electes i a funcionaris que fins ara es prestava de forma dispersa en diversos espais. Aquest centre propi de la institució aprofitarà l’edifici de l’antiga escola d’art de Reus, que disposa d’uns 4.000 metres quadrats.

80 MEUR del PAM, sense haver de recórrer al crèdit

Poblet ha destacat que els 80 milions del Pla d’Acció Municipal quatrienal estan garantits, sense haver de recórrer al crèdit. Una possibilitat que, segons ha admès, s’havien plantejat ja de cara a fer front als 25 milions d’euros corresponents a l’anualitat del 2018. Finalment, però, “el fet de tenir una molt bona salut econòmica ens dona molt de marge de maniobra”, afirmava. I com exemple de la bona gestió que ho ha fet possible, una dada: “El deute d’aquesta institució -explicava Poblet- en el moment de fer-me càrrec de la presidència, i estaríem parlant de les darreries del 2007, era de 105 milions d’euros. En l’actualitat és de només 33 milions, i esperem que a 31 de desembre del 2008 s’hagi reduit en sis o set milions més”.

Als diferents projectes del PAM s’hi afegeixen altres accions específiques igualment orientades als ens locals. En destaquen els ajuts als consells comarcals, amb un total de 4,8 milions d’euros, la partida de 5 milions d’euros per a les llars d’infants municipals (“una aportació que permet mantenir uns preus assequibles per a pares i mares”), o l’aportació de 540.000 euros per a transport escolar no obligatori.

Inversions en tots els àmbits

Sobre projectes concrets, la Diputació preveu una dotació per a la primera fase de recuperació del Castell d’Escornalbou, amb 230.000 euros. En matèria de turisme, el Patronat de Turisme veurà incrementada la seva partida dels 5,9 milions d’enguany als 7 milions per al 2018, per poder atendre el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) TurisTIC en Família.

Pel que fa a l’ocupació, es continuarà impulsant amb programes de formació professional, directament o a través dels consells comarcals -amb gairebé 1,3 milions d’euros. Al mateix temps, es mantindran els diferents plans d’ocupació. Així mateix, i per facilitar l’organització de projecte formatius, es crearà el Centre Integral de Formació, amb una inversió de 400.000 euros.

A nivell de cultura, es continuarà donant suport a les activitats dels municipis a través de l’e-catàleg -1.200.000 euros-, a entitats culturals -800.000 euros-, a inversions en equipaments d’aquest àmbit -700.000 euros- o als consells esportius -344.000 euros-, entre d’altres. I en millores als centres d’ensenyament que gestiona la Diputació -educació especial, escoles d’art i disseny i escoles de música i conservatoris, així com al Museu d’Art Modern, les aportacions en global sumen més de 17 milions.

També es manté el suport al desplegament de la Regió del Coneixement, en aliança amb la Universitat Rovira i Virgili, a fi d’assolir l’objectiu de ser “la primera regió de Catalunya amb model propi en innovació i competitivitat i un dels territoris europeus capdavanters en aquest àmbit”, ha dit el president de la Diputació. La inversió es manté en els 500.000 euros aproximadament, cada any, des del 2009.

Finalment, en matèria de carreteres, la inversió per a l’any vinent serà de 5.670.000 euros per a obra nova a la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació, als quals se sumaran 2.200.000 euros més per a millores a les carreteres existents i un milió per a tasques de neteja de cunetes i actuacions a zones de protecció. I es destinaran 990.000 euros en senyalització i millores puntuals de seguretat i drenatge.