.

Una de les línies d’ajuts va destinada directament a les ADF i a la prevenció d’incendis forestals. Foto: Arxiu

La Diputació de Tarragona ha obert el termini perquè diferents entitats de la demarcació puguin presentar les seves sol·licituds a tres línies de subvencions de l’àmbit del medi ambient i la salut pública. Fins al proper 1 de juliol es podran presentar les sol·licituds per al desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals per part d’agrupacions de defensa forestal (ADF) i per a actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics mitjançant els tràmits de la seu electrònica de la Diputació, accessible des de la Guia de Serveis Dipta (www.dipta.cat/serveis/guia-serveis-ciutadania).

Les entitats sense ànim de lucre que actuïn en els municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès podran presentar a la Diputació les sol·licituds de subvenció per als seus projectes de protecció i millora del medi natural. Aquesta línia d’ajuts compta amb un import global de 700.000 euros, repartits en dues línies d’actuacions subvencionables: execució de projectes (650.000 euros) i redacció de projectes executius (50.000 euros).

Les actuacions i/o projectes subvencionats han d’estar emmarcats en els àmbits de l’educació, sensibilització i comunicació ambiental; la conservació del patrimoni natural, de millora de la preservació de la biodiversitat; el medi marí; la gestió forestal sostenible; la custòdia del territori; la transició energètica, i les bones pràctiques agràries. Cada actuació i/o projecte subvencionat rebrà com a màxim 22.000 euros en el cas de l’execució de projectes i 10.000 euros en el de la redacció de projectes executius.


Altres notícies:


La segona línia d’ajut que obre el seu termini de presentació de sol·licituds fins al proper 1 de juliol és la que s’adreça a les agrupacions de defensa forestal (ADF) del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que actuen en municipis amb una població de fins a 20.000 habitants. La finalitat d’aquests ajuts és donar suport econòmic als municipis per mitjà de les ADFs pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic. Compta amb un import global de 300.000 euros, amb una aportació màxima per a cada actuació subvencionada de 15.000 euros.

Finalment, des de la Diputació de Tarragona també s’ha obert el període per a presentar peticions d’ajuts per a actuacions de protecció i defensa dels animals domèstics, amb un import global màxim de 186.000 euros. La quantitat màxima de la subvenció per beneficiari és de 15.000 euros. Amb aquesta línia d’ajuts es vol donar suport econòmic a les entitats protectores d’animals amb nucli zoològic del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès per a actuacions sanitàries (esterilitzacions, castracions, posar xips i desparasitacions), el manteniment de les instal·lacions existents i l’alimentació dels animals.

Tota la informació de cada una d’aquestes línies d’ajut es pot consultar a la Guia de Serveis Dipta.