.

Façana de la Diputació. Foto: Google

Façana de la Diputació. Foto: Google

El condicionament d’espais-refugi per a espècies exòtiques invasores i l’organització de tallers d’educació ambiental, a càrrec de l’Associació Les Set Cabretes, de Botarell; programes de sensibilització contra la contaminació per plàstics de l’Associació Plasticfreewave, de l’Ametlla de Mar, o la millora ecològica a l’entorn de la Joncosa del Montmell (amb l’eliminació de vegetació invasora i la recuperació de vegetació de ribera autòctona) a càrrec del Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, són només algunes de les propostes de protecció i millora de l’entorn natural que es beneficiaran aquest any 2023 de les subvencions que atorga la Diputació de Tarragona.

En concret, la institució supramunicipal ha concedit un total de 600.000 euros a entitats sense ànim de lucre de la demarcació perquè puguin impulsar una trentena d’accions i projectes de protecció i millora del medi emmarcats en els àmbits de l’educació, la sensibilització i comunicació ambiental, la conservació del patrimoni natural, la preservació de la biodiversitat, el medi marí, la gestió forestal sostenible, el canvi climàtic, la custòdia del territori i la transició energètica.

Prevenció local d’incendis forestals

D’altra banda, la Diputació de Tarragona ha concedit 240.000 euros a una vintena d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la demarcació per a accions adreçades a la prevenció locals d’incendis forestals. Entre les propostes que han rebut els ajuts hi trobem, per exemple, l’obertura de franges laterals en camins de titularitat municipal i actuacions de pasturatge per a la prevenció d’incendis en camins i boscos al terme municipal de Capçanes, a càrrec de l’ADF La Fou de Capçanes; l’adquisició d’equips de comunicació per cobrir la vigilància forestal dels voluntaris de l’ADF de Montblanc i la millora de basses d’aigua en aquest municipi, o els treballs de reducció de càrrega de combustible vegetal en boscos del terme municipal de Rasquera i l’obertura d’una línia de defensa contra incendis en aquest municipi, a càrrec de l’ADF de Rasquera. 

Aquesta línia de subvencions serveix per finançar actuacions de diverses tipologies relacionades amb la protecció dels boscos i l’entorn natural amb l’objectiu de minimitzar el risc d’incendis. Es contemplen els treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de baixa densitat de vegetació, que poden ser fets per mitjans mecànics o amb l’acció de ramats; el manteniment i/o millora de dipòsits d’aigua; l’arranjament i/o neteja de les franges laterals de camins i pistes forestals per a accedir a terrenys forestals; els treballs de reducció de càrrega de combustible vegetal en boscos de propietat i/o gestió municipal; el foment de la pastura amb infraestructures per la prevenció d’incendis i la silvopastura; la redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF); l’adquisició d’emissores per a la vigilància i suport a la prevenció d’incendis; tasques de diagnosi forestal dels termes municipals, i la millora de les condicions de seguretat i salut dels membres de les ADF.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */