.

Imatge de la Diputació de Tarragona. Foto d'arxiu.

Imatge de la Diputació de Tarragona. Foto d’arxiu.

La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió d’ajuts per un import global de 700.000 euros per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. El beneficiaris són municipis de fins a 10.000 habitants que han fet la sol·licitud corresponent a la convocatòria de 2016. Els ajuntaments dels municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han presentat un total de 146 sol·licituds per a projectes que reben de la Diputació una aportació màxima, cadascun, de 5.194 euros.

Entre les actuacions que els ajuntaments tiraran endavant amb els ajuts concedits hi ha l’adquisició de béns mobles i equipament, l’arranjament i millora d’elements estructurals, obres d’adequació, consolidació d’accessos i façanes a edificis, condicionament d’espais municipals i millores a edificis singulars i de valor cultural.