.

El regidor de la CUP, Joan Martí, exposa la moció a favor de retirar l'acusació particular. Foto: Romà Rofes / Tarragona21.cat

El regidor de la CUP, Joan Martí, en un moment del darrer ple. Foto: Romà Rofes / Tarragona21.cat

El grup municipal de la CUP demanarà en el ple d’aquest mes que l’Ajuntament de Tarragona finalitzi i els entregui la relació de llocs de treball abans del febrer de 2017. Els cupaires afirmen que el document faria més fàcil evitar “abusos de poder com l’assignació il·legal, sense cap criteri definit, de múltiples Complements Específics, marginant la gran majoria de treballadors i treballadores municipals vers altres col·lectius de la casa als que s’atorguen aquests complements.”

Aquesta és la tercera vegada que els anticapitalistes demanen el document. Els independentistes recorden que el 17 de juliol de 2015 en una pregunta formulada al Ple municipal, en què es preguntava per què l’Ajuntament de Tarragona no disposava d’una relació de llocs de treball, l’alcalde Ballesteros va afirmar que “S’està elaborant aquesta relació de llocs de treball, amb la valoració corresponent. No existeix cap termini. Quan abans, millor”. Els cupaires van retirar una moció en el mateix sentit al Ple de 30 de novembre de 2015, perquè fonts del govern local ―també, entre d’altres, en Junta de Portaveus― van assegurar que abans de l’estiu de 2016 s’hauria elaborat la relació.

Les anticapitalistes assenyalen que mitjançant la relació de llocs de treball és possible tindre estipulades de forma clara les funcions i atribucions dels treballadors i treballadores municipals d’acord amb el lloc que ocupin. També indiquen que la provisió de llocs de treball i els procediments de selecció queden ben establerts gràcies al document, que “possibilita i garanteix la carrera administrativa, i que estableix de forma clara el seu sistema de provisió, procediments de promoció interna, aplicació dels sistemes retributius (especialment els complements específics), determinació de la valoració de la formació en procediments de selecció i provisió de llocs de treball, i en definitiva, la creació, modificació i supressió de llocs de treballs i les atribucions bàsiques de cadascun d’ells.”