.

Dins el programa, la formació anticapitalista ha inclòs de manera transversal les propostes en aquest àmbit

Dins el programa, la formació anticapitalista ha inclòs de manera transversal les propostes en aquest àmbitajuntament

La CUP de Tarragona aposta per impulsar polítiques des del nou Ajuntament que es constituïrà després de les eleccions del 26 de maig que vagin encaminades a eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques. En aquest sentit, el programa polític de la formació anticapitalista inclou tot tipus de propostes que, a més, són presents de manera transversal en els diferents àmbits. I és que la CUP entén el feminisme com “una lluita i una pràctica per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació de les dones; com una lluita per fer front a unes estructures socials, culturals, polítiques i econòmiques: el patriarcat i el capitalisme, que possibiliten l’exclusió i l’explotació de les dones, estimulen desigualtats i ubiquen a les dones en una posició subordinada”.
 
En aquest sentit, la CUP treballa per “uns municipis feministes que posin al centre del funcionament social les condicions materials que possibilitin una vida digna per a les classes populars i per a les dones en particular”. És per aquest motiu que aborden “d’una manera integral” les violències patriarcals i masclistes per tal d’eradicar-les.

Alhora, la CUP lluita per “garantir la llibertat sexual de totes les persones i combatem qualsevol forma de LGTBI-fòbia o d’exclusió de les persones LGTBI de les diverses instàncies socials, educatives, laborals, culturals, polítiques i econòmiques”.

Entre les propostes destaquen:

  1. Organitzar permanentment tallers d’autodefensa i de formació sexual a tots els centres cívics de la ciutat.
  2. Crear protocols de prevenció d’agressions masclistes i LGTBI-fòbiques per les festes majors.
  3. Incidir des de l’IMET en el Consell escolar perquè tots els centres educatius incorporin de manera continuada des de l’etapa infantil tallers d’educació sexual que no se centrin només en la reproducció i la por i que incorporin recursos pedagògics específics sobre diversitat sexual i de gènere.
  4. Implementar plans urbanístics amb perspectiva de gènere per garantir la igualtat i la seguretat així com habilitar els espais urbans i arquitectònics considerats «punts foscos».
  5. Canviar els noms dels carrers amb nomenclatura eclesiàstica per noms que visibilitzin el paper i la memòria de les dones.
  6. Regular la publicitat i la propaganda a Tarragona: tolerància zero amb la publicitat masclista, racista, LGTBI-fòbica o xenòfoba.
  7. Facilitar l’articulació d’un teixit associatiu i popular feminista per generar l’apoderament de les dones, per exemple treballant conjuntament de manera transversal en totes les àrees amb les associacions i col·lectius feministes de Tarragona.
  8. Municipalitzar els serveis relacionats amb les tasques reproductives i de cures com el Servei d’Ajuda a Domicili o la neteja dels edificis i equipaments públics per garantir tant unes condicions laborals dignes com la qualitat de servei.
  9. Dur a terme campanyes de sensibilització a favor de la corresponsabilització i el repartiment de les feines reproductives i de cures a les llars.
  10. Valorar la tasca a favor de la igualtatvde gènere a l’hora d’atorgar subvencions municipals