.

Imatge virtual de l'Anella Mediterrània.

Imatge virtual de l’Anella Mediterrània.

La CUP preguntarà al proper Ple als responsables municipals dels Jocs si ja s’han posat a la venda les entrades per l’esdeveniment. En cas afirmatiu, els independentistes volen saber si el ritme de venda és el que s’esperava. Si per contra la venda no s’ha iniciat, aleshores la candidatura independentista preguntarà si les informacions aparegudes a la premsa sobre un possible ajornament als Jocs fins al 2018 hi tenen a veure.

El Pla Director del Jocs del Mediterrani presentat a principis del 2013 preveia que durant l’any 2016 es presentaria el sistema de venda d’entrades i s’iniciaria el procés de venda a operadors i públic en general. Segons afirma la CUP, en el mateix Pla Director es preveia que es recaptarien per la venda d’entrades un total d’1.500.000 euros, dels quals 600.000 (un 40%) s’obtindrien el 2016.

En la mateixa bateria de preguntes, la candidatura anticapitalista també vol saber com afectarà al capítol de despeses del pressupost municipal del 2017 la no venda d’entrades, ja que consideren que “el retard possiblement provoqui una descens d’ingressos, sobretot amb el paquet d’entrades dels operadors.”