.

Porta cremada a Ca l'Ardiaca. Foto:CUP

Porta cremada a Ca l’Ardiaca. Foto:CUP

En el Ple del proper divendres 19 de febrer, la CUP de Tarragona adreçarà una pregunta a l’alcalde per tal de saber quines seran les accions que el Govern Municipal emprendrà per tal de salvar Ca l’Ardiaca, l’edifici medieval del Pla de la Seu que el passat dijous 11 de febrer, va patir un incendi i que “des de fa anys i panys” es troba en un estat lamentable, motiu pel qual la formació anticapitalista el va incloure en el seu catàleg de les Grans Runes de Tarragona.

Des de la CUP, s’ha volgut deixar clar que l’incendi que s’hi va produir no va ser només una habitació o l’edifici del costat, tal com van dir alguns mitjans de comunicació de la ciutat sinó de tota la planta baixa. Segons la formació independentista, “Parets, pedra i estucs van caure, les portes de fusta es van desfer pel foc”. A més, “Dos dies després, la porta del carrer estava oberta de bat a bat, malgrat que alguns veïns ho denunciessin i fins i tot un regidor del nostre grup ho fes saber a la Guàrdia Urbana.”

Des de la CUP s’afirma que, “malgrat aquest incendi, les persones sense sostre a qui suposadament s’ha atribuït l’incendi no són responsables de la destrucció de l’edifici”, la qual “té noms i cognoms i potser caldria buscar-los entre els responsables de l’empresa Grupo Artal (per deixar la runa, fusta de bastides i encofrat), o entre els qui van administrar l’edifici fins a gairebé deixar-lo caure per acabar destinant-lo a la construcció d’un hotel de luxe, sempre amb l’ajut imprescindible i necessari de l’Ajuntament de la ciutat, especialista en col•leccionar grans edificis buits o plens de rates i coloms.”

Ca l’Ardiaca és un edifici medieval de Tarragona, suposadament protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. Aquesta categoria és una categoria de protecció del patrimoni cultural català, atorgada a un bé, tant moble com immoble que, tot i la seva importància, no arriba a la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La declaració dels béns culturals d’interès local immobles la va fer el ple de l’Ajuntament i com a tal està inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura de la Generalitat.

D’altra banda, però, l’escut de la façana sí que compta amb la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional d’acord amb el què estableix el Decret 571/1963 de 14 de març sobre protecció d’escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i pedres similars (BOE 30.03.1963) que es recull a la disposició addicional segona de la Llei 16/1986 de 25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol (BOE 25.06.1985) i al posteriorment la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOCG 24.11.1993).

L’edifici va ser construït entre 1154 i 1296 i té documentada una primera reforma orientada a ennoblir la façana que dóna al Pla de la Seu entre el 1312 i el 1327. Una segona fase d’obres es va donar als segles XIV-XV i va consistir en una remodelació dels espais interiors. La darrera adequació per entendre l’edifici tal com es conserva avui en dia l’hem de situar al 1813.