.

.

TOTS 21


La Regidoria d’Ocupació de l’ajuntament de la Canonja, aquest darrer any, s’ha marcat l’objectiu de tornar la confiança sobre tot a aquelles persones que per culpa d’aquesta profunda crisi han perdut la seva feina. Fruit d’això s’ha apostat per treballar prioritàriament dues línies: la primera es va materialitzar en la posada en marxa d’un servei d’orientació laboral propi, amb l’objectiu de donar servei i assessorament laboral a totes les persones del municipi que ho sol·licitin.

Francesc Roca és regidor de l’àrea d’Ocupació i Promoció econòmica

Aquest projecte s’ha vist desenvolupat amb la creació de la borsa de treball municipal, un servei pensat per a les persones que busquen feina i per a les empreses que necessiten personal. Aquest espai d’orientació i inserció laboral ha acompanyat aquest 2013 a prop de 150 persones, tant en l’orientació con l’assessorament per la recerca feina, així com en l’oferiment i organització de cursos de formació ocupacionals.

De cara a aquest 2014, aquesta regidoria defineix el seu pla estratègic en seguir treballant per la recerca de feina, sobretot per a aquelles persones que actualment es troben en risc de vulnerabilitat: aturats majors de 45 anys, joves amb fracàs escolar i, principalment, persones amb nuls ingressos i moltes càrregues familiars. S’ha prorrogat el programa “Impuls al foment de la contractació i l’emprenedoria”, que permet la subvenció a les empreses que contractin a persones de la borsa de treball municipal i incentivar la creació d’empreses i l’emprenedoria al nostre municipi.

Aquesta regidoria continuarà aquest any organitzant cursos de formació ocupacional; hem de ser capaços de millorar les diferents competències professionals dels nostres veïns i veïnes a l’atur, principalment aquelles persones amb una baixa qualificació professional. Farem molta incidència en els aturats i aturades que tota la seva trajectòria professional ha estat en el sector de la construcció per a poder oferir altres sortides laborals. Aquest primer trimestre estem treballant en l’organització de cursos relacionats amb la logística a través de dos cursos de carretons elevadors, cursos de manipuladors d’aliments i cursos per a la millora de les competències lingüístiques d’anglès i rus.

Tampoc oblidem la promoció econòmica. Aquest 2014 s’ha d’aprofitar i donar una empenta perquè l’actual teixit comercial i empresarial del municipi es pugui consolidar en la constitució d’una associació de botiguers i petits empresaris de la Canonja.

L’objectiu és potenciar la força comercial dels establiments que es vulguin associar mitjançant l’organització de campanyes comunes, s’ha d’evitar fugues de compra cap a altres municipis i s’han de captar clients de l’àrea d’influència més propera.

Aquesta regidoria ofereix el seu suport perquè el teixit comercial pugui disposar de cursos i conferències. Posarem al seu abast els recursos tècnics necessaris per l’assessorament, la identificació comercial i la realització de campanyes promocionals.

Volem que el comerç participi amb l’ajuntament en els temes que afecten a l’activitat comercial, hem de fer pinya i tots junts hem d’empènyer en la mateixa direcció, que no és un altre que fer poble.

Els que assumim tasques de govern en l’àmbit local hem de treballar aquest any per tornar la confiança a tots els ciutadans del municipi de la Canonja. El nostre municipi ha de ser capaç de transformar les amenaces en fortaleses. La nostra ubicació estratègica dins d’un gran nucli industrial químic ens ha de permetre trobar oportunitats que ens facilitin una ràpida recuperació econòmica.

Francesc Roca Gutiérrez és regidor de l’àrea d’Ocupació i Promoció econòmica de l’ajuntament de la Canonja