.

Altafulla

Altafulla

La ciutadania d’Altafulla decidirà la inversió a realitzar a partir de l’increment de l’IBI dictat pel govern espanyol.Es preveu que la xifra se situï en poc més dels 100.000 euros i la consulta popular es convocaria el 25 de maig de 2014, coincidint amb les eleccions europees.

El Ple d’Altafulla, amb els vots a favor d’AA, SI, CiU i Ideal, i els vots en contra dels dos regidors del PP, van aprovar una moció sobre l’increment de l’IBI dictat pel govern de l’Estat amb la llei 16/2013 amb la qual s’estableixen determinades mesures tributàries i financeres que afecten a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquesta resolució fa una sèrie d’increments addicionals en l’aplicació del coeficient de l’Impost de Béns Immobles, aplicant-hi uns increments suplementaris que, en el cas d’Altafulla, suposa un increment del 4% del coeficient en prop de “dues terceres parts dels habitatges del municipi”, segons el regidor de l’Àrea Econòmica, Francesc Farré, i que posen en relació a la totalitat dels immobles no residencials, i la meitat dels immobles residencials amb un valor cadastral per sobre la mitjana del municipi que se situa sobre els 70.000 euros.

L’aplicació obligatòria d’aquesta llei del govern espanyol suposarà que dues terceres parts dels habitatges d’Altafulla tindran pel 2014 un coeficient de l’IBI del 0,936, malgrat que l’Ajuntament d’Altafulla havia rebaixat per tots els habitatges el coeficient del 0,91 al 0,90. Per tot això el Ple d’Altafulla va expressar “el seu profund malestar en l’aplicació d’una llei que crea més pressió fiscal i vulnera l’autonomia local menystenint les ordenances fiscals aprovades per aquest consistori”.

L’alcalde Fèlix Alonso, per la seva banda, ja ha avançat que “serà el poble qui votarà la inversió que desitja fer per Altafulla amb l’increment que es derivi de l’IBI dictat pel govern espanyol”. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Altafulla està a l’espera a què es concreti l’increment de recaptació municipal que suposarà aquesta pujada de l’IBI, però tot apunta que rondi els 100.000 euros. D’altra banda, des del govern municipal s’ha acordat amb BASE que la ciutadania podrà fraccionar fins a quatre vegades el rebut de l’IBI, i ho haurà de sol·licitar prèviament. Aquests fraccionaments s’aplicarien el 15 d’abril, 15 de juny, 15 d’agost i 15 d’octubre.

/* JS para menú plegable móvil Divi */