.

Foto del ple d'ahir

Foto del ple d’ahir

L’Ajuntament de la Canonja va celebrar el passat dimecres, 3 d’abril, un ple ordinari en el que, entre moltes altres qüestions, es donà compte de la liquidació del pressupost del passat exercici 2018. Un any més, els comptes municipals tanquen els números en positiu i, el romanent de tresoreria disponible, la dada que ofereix una idea del “superàvit” o “dèficit” acumulat es manté en números positius arribant als 8.617.218,19 euros.

També es va ratificar la resolució d’alcaldia relativa a les tarifes bonificades del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers (EMT).

Altres punts importants de l’ordre del dia van ser l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions a l’activitat comercial i empresarial i les de concessió de subvencions a empreses i nous emprenedors per la promoció de l’ocupació al municipi.

El ple també va restar assabentat de les xifres del padró a 1 de gener de 2019 amb un registre de 5.902 habitants i va aprovar la proposta del sorteig de les meses electorals per a les eleccions generals del 28 d’abril.

Finalment es va aprovar una moció conjunta de tots els grups municipals per a la incorporació de noms de dona al nomenclàtor de carrers de la Canonja.