.

Imatge del ple celebrat a l’Ajuntament de la Canonja

L’Ajuntament de la Canonja va acordar, en plenari municipal, l’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que s’instal·lin en el municipi. En el mateix ple es van aprovar també les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a joves, per al pagament del lloguer.

En el capítol d’Hisenda i Serveis Públics es van aprovar petites modificacions de les ordenances fiscals però continuem amb la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i el de la brossa, tal i com s’ha fet en els darrers anys.

Per altra banda, també es van presentar i aprovar dues mocions en nom de tots els grups municipals (PSC, PDCAT, CUP i PP). La primera relativa a l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja, en la que tots els grups insten als Serveis Territorials del departament de Salut al Camp de Tarragona i a l’Institut Català de la Salut a posar un calendari clar per l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja, una obertura que no hauria d’anar més enllà del primer trimestre del 2019. També sol·liciten als grups parlamentaris que, en el marc de la Comissió de Salut, demanin la compareixença de la consellera de Salut per tal de preguntar-li sobre l’estat d’aquesta qüestió.

La segona moció fa referència a la recuperació de la memòria històrica a la Canonja i en aquest sentit els grups municipals aproven instal·lar, al refugi de la plaça de la O, una placa que recordi totes les víctimes de la Guerra Civil d’ambdós bàndols i la dictadura franquista a la Canonja. Acorden també potenciar la difusió de la memòria històrica de la Canonja i eliminar totes les referències d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura que es trobin en espais i propietats públiques, així com càrrecs o reconeixements honorífics, atorgats durant la dictadura, que l’Ajuntament de la Canonja encara tingui a antics dirigents del règim franquista.