.

Imatge de l'Institut Collblanc de La Canonja

Imatge de l’Institut Collblanc de La Canonja

La Canonja continuarà per quart any consecutiu amb la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar per els nens i nenes empadronats a la Canonja. La novetat d’enguany és l’ampliació d’aquests ajuts als alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

Amb aquests ajuts, l’ajuntament vol contribuir al pagament que han de fer les famílies al començament de curs per comprar els llibres, que en alguns cursos supera els 400 euros.

Es podran beneficiar d’aquests ajuts tots els alumnes, tant de col·legis públics, com de privats concertats assignats pel Departament d’Ensenyament, que estiguin empadronats a la Canonja, abans del dia 1 de gener de 2016. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i contractuals amb l’ajuntament.
Les ajudes individuals que s’han aprovat pel curs 2016/17 van des dels 15 euros als 60:

– Per als nens i nenes inscrits en llars d’infants (P0, P1 i P2)………. màxim de 15 €
– Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5)……………………………… màxim de 25 €.
– Per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n)………………………………….. màxim de 40 €.
– Per als alumnes de cicle mitjà (3r i 4t)……………………………………. màxim de 50 €.
– Per als alumnes de cicle superior (5è i 6è)……………………………… màxim de 60 €.
– Per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)………. màxim de 60 €.
-Per als alumnes de cicles formatius grau mitjà…………………………..màxim de 50 €
– Per als alumnes de Batxillerat………………………………………………….màxim de 60 €
– Per als alumnes de cicles formatius grau superior…………………….. màxim de 60 €
En els casos de famílies nombroses o monoparentals, s’atorgaran 15 € suplementaris per alumne.
Aquesta subvenció va començar ara fa quatre anys i cada curs s’ha anat ampliant per agafar tots els alumnes de totes les etapes escolars. També cal recordar que s’atorgaran premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l’expedient acadèmic del curs 2016/17.