.

Els promotors  de la Budellera continuen la seva estratègia comunicativa d’enviar índoles informatives sobre els aspectes del seu projecte més beneficiosos per a la ciutat. En aquest cas, i també per mitjà d’un comunicat de premsa, recorden que el passat mes de setembre van obrir-se les inscripcions per poder adquirir per sorteig un dels 30 habitatges socials que s’han de construir a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, entre els carrers de López Peláez i de Josepa Massanes. Es van presentar 110 sol·licituds. “És a dir, per cada pis hi va haver gairebé quatre interessats”, afirmen. Davant d’això, la previsió de la Budellera, que es desenvoluparà en dues fases, “contribueix a generar més de 800 habitatges socials, la qual cosa significa l’edificació de pisos amb una mitjana de 90 metres quadrats útils amb preus de venda taxats i amb unes determinades característiques, tot mantenint la qualitat d’edificació”.

La ciutat de Tarragona, gràcies al desenvolupament de la Budellera, “obtindria 96.976  metres quadrats  de sostre de protecció pública (amb un mínim de 800 pisos). És a dir, contribueix a augmentar el parc d’habitatge social en els propers 18 anys. A més, disposar de sòl per edificar permetria frenar l’escalada dels preus de venda i lloguer a Tarragona”.

Els promotors asseguren que resulta “del tot improbable generar habitatge social a partir de la intervenció en àrees com la Part Baixa, Eixample o Torreforta sense una forta inversió pública, ni en plans de millora recollits al POUM. A través del desenvolupament dels plans parcials que marca el POUM s’aconseguirà nou sòl per a habitatge social, tot complint amb el que marca la normativa”.