.

.

TOTS 21


Una imatge del municipi de Roda de Berà. Foto: espaaescultura-tnb.es

Una imatge del municipi de Roda de Berà. Foto: espaaescultura-tnb.es

Des de la seva creació l’any 2002 han estat molts els qui gràcies a la Borsa de Treball Municipal han trobat feina. Actualment el servei que ofereix ha esdevingut imprescindible per a les persones que es troben en situació d’atur i busquen una oportunitat laboral, portant a terme en molts casos una tasca d’atenció personal molt important de recolzament psicològic i moral.

Durant el passat any 2.331 persones van ser ateses a la Borsa de Treball. Els motius principals van ser noves inscripcions, entrevistes d’orientació, la consulta d’ofertes, entrevistes per revisar el currículum, actualització de dades, valoració de la situació laboral i familiar o orientació per crear un negoci propi, entre d’altres consultes.

D’aquest total 410 persones van efectuar la seva inscripció al servei. En la primera entrevista l’usuari exposa la seva situació i la seva experiència i a partir d’aquest punt s’estableix el camí a seguir, efectuant un pla de treball personalitzat en el qual es compta amb ajuda durant tot el procés de recerca.

L’objectiu final és que la persona aconsegueixi ser autònoma i sàpiga organitzar i gestionar la cerca de feina “nosaltres oferim tots els recursos que siguin necessaris i el nostre recolzament, orientació i ajuda, però cada persona ha d’aprendre a organitzar la seva recerca”, afirma M. Carmen Colesanto, tècnica d’ocupació municipal i responsable de la Borsa de Treball. “El servei ofereix també una forma de sentir que no estàs sol en el procés, i que no ets l’únic. Sovint és necessari que una persona ens digui de forma objectiva com podem millorar, què no estem fent correctament o què podem fer per arribar on volem arribar més fàcilment”.

Al 2013, 72 persones van actualitzar les seves dades a la borsa, una acció necessària tenint en compte que la base de dades amb que compta el servei és de les persones que tenen la seva fitxa actualitzada “així, quan ens arriba una nova oferta nosaltres sabem que les persones que tenim a la base de dades són les que realment estan disponibles, les que s’han preocupat i les que estan invertint el seu temps en la recerca”, assegura Colesanto.

Actualment la base de dades, actualitzada, és de 482 usuaris, els quals un 88% són de Roda de Berà i la resta dels municipis veïns. Del total, 268 són homes i 214 dones. Pel que fa a les seves edats, el gruix d’usuaris es troba entre els 36 i els 45 anys, el 31,5% del total. Seguidament els de 25 a 35 anys, el 27,8%, dels 46 al 55 anys, el 18,4%, dels 16 als 24 anys, l’11,6%, i finalment els usuaris de més de 55 anys, que conformen el 10,5% del total.

D’ells, el 26,2% no tenen cap estudi ni titulació. Per altra banda la major part compta amb estudis d’EGB o Educació Secundària Obligatòria, -34,6%-, o té un cicle formatiu de grau mitjà, -19,9%. Una xifra positiva és que, de les persones que viuen a Roda de Berà i que tenen estudis universitaris o superiors, tan sols el 2,4% es troben actualment cercant feina.

Col·laboració amb Serveis Socials

La dada més preocupant de les facilitades per la Borsa de Treball és la que deixa patent les dificultats per les quals estan travessant moltes famílies, ja que el 45% dels inscrits a la Borsa de Treball no cobren cap prestació per desocupació, front al 47,7% que si cobren alguna ajuda.

Aquest és un dels motius pels quals cada cop més el servei treballa en estreta col·laboració amb Serveis Socials, sobretot des que, des de desembre de 2012, comparteixen l’edifici ubicat al carrer Joan Carles I, 54. “Des d’aquí podem detectar moltes necessitats i derivem als usuaris a Serveis Socials o a l’ajuda alimentària de l’Ajuntament de Roda de Berà. Tot i que molts cops és a la inversa, arriben aquí des de Serveis Socials per cercar feina”, segons comenta M. Carmen Colesanto.

Ofertes de treball

A la Borsa de Treball els usuaris poden trobar diferents tipus d’ofertes. En primer lloc les ofertes pròpies, aquelles que es tramiten de forma directa amb les empreses que cerquen personal. Durant el 2013 es van tramitar 29 ofertes d’aquest tipus, 21 d’empreses de Roda de Berà i 8 d’empreses d’altres municipis, mitjançant les quals s’havien de cobrir 81 llocs de treball. Des del servei municipal es van aconseguir efectuar 22 insercions. Els perfils més demandats pel que fa a aquestes ofertes van ser els de caixer/a, perruquer/a, netejador/a, auxiliar a domicili, operaris de producció, auxiliar administratiu/va o cambrer/a.

A més, compten amb un recull d’ofertes de feina que inclou les ofertes de totes les oficines de l’atur, que actualitzen dos cops a la setmana, les publicacions a la premsa escrita, o les ofertes de la zona extretes dels buscadors de feina d’Internet. Mitjançant la xarxa de contactes també els hi arriben ofertes de totes les ETTs de la zona, de les empreses públiques i privades i de les entitats de Tarragona. També compten amb ofertes específiques per a persones especials, discapacitats per exemple, o les publicacions al DOGC i al BOPT d’oferta pública.

Augment de les polítiques d’ocupació de l’Ajuntament

L’Ajuntament va finalitzar l’any 2013 recolzant més d’una quarantena de famílies gràcies als projectes de col·laboració social posats en marxa en diferents fases, que l’han convertit en un dels consistoris que més inversió realitza en el foment de l’ocupació.

Per a la contractació de qualsevol persona ha estat necessària la valoració prèvia per part de l’àrea de Serveis Socials, i que aquesta sigui perceptora de la prestació per desocupació o de l’ajuda posterior de 425 euros. La prestació, de la qual es fa càrrec el Servicio Público de Empleo Estatal, és complementada per l’Ajuntament amb la diferència de sou d’acord amb la base reguladora de cada categoria professional.

Per a l’equip de Govern aquests projectes són prioritaris per recolzar a les famílies de Roda de Berà que ho necessitin, és per això que tindran continuïtat durant l’any 2014 amb importants novetats. Així, el Consistori té previst dur a terme cinc projectes més de col·laboració social durant aquest exercici els quals oferiran ocupació durant un any a més d’una cinquantena de persones.

A més, entre els projectes plantejats també es troba el que es durà a terme en col·laboració amb les empreses del municipi, amb el qual l’Ajuntament vol reactivar l’ocupació a Roda de Berà ajudant a les empreses per tal que contractin, a través de la Borsa de Treball, a persones de la localitat que es trobin en situació d’atur.