.

Josep Maria Prats és el nou conseller de cultura a l'Ajunatment de Tarargona. Foto:Unió

Josep Maria Prats és el nou conseller de cultura a l’Ajunatment de Tarargona. Foto:Unió

El nou conseller de cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Prats, ha explicat quins seran els eixos de la seva proposta cultural.

Prats ha parlat de marcar un horitzó per la cultura de la ciutat i s’ha marcat el repte de fer un “pacte per la Cultura” on ha obert el ventall a totes les formacions polítiques.

Prats té clar que a hores d’ara el primer pas és fer un Pla d’equipaments Culturals “serà la primera eina que ens servirà per veure el que tenim i disposem. Ens marquem com a fita un any de reflexió per enriquir un projecte cultural de suma de voluntats i de ciutat”.

El mateix Prats ha parlat d’organitzar trobades per poder posar en comú les apostes culturals diverses que es puguin proposar des de les entitats o els diferents agents culturals de la ciutat.

La idea del nou responsable de Cultura és la de buscar el màxim consens possible i de trobar un punt de partida comú per a marcar la nova línia cultural a Tarragona.