.

Josep Anton Ferré

Josep Anton Ferré, catedràtic de Mecànica de Fluids al Departament d’Enginyeria Mecànica, substituirà en el càrrec Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat des de l’any 2006. La durada del mandat serà de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

Un cop finalitzat el període de reclamacions sense que se’n presentés cap, la Junta Electoral ha ratificat els resultats anunciats en finalitzar la jornada electoral i publicats en el Full Oficial de la Universitat (FOU del 14 de maig), i ha proclamat definitivament Josep Anton Ferré rector de la URV. La proclamació s’ha publicat en el FOU del 16 de maig.

Josep Anton Ferré ha estat escollit rector amb un 53,97% de vots ponderats. L’altre candidat, Agustí Segarra, ha obtingut el 46,03% dels vots ponderats.

Al nou rector l’acompanya l’equip format per Josep Pallarès, catedràtic de Tecnologia Electrònica al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Josep Manel Ricart, catedràtic de Química Física al Departament de Química Física i Inorgànica; Montserrat Giralt, professora titular de Farmacologia al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques; Arantxa Capdevila, professora agregada al Departament d’Estudis de Comunicació; Jordi Tous, professor titular de Psicologia Social i del Treball al Departament de Psicologia; Mar Gutiérrez-Colon, professora agregada del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, i Mario Ruiz, professor titular de l´àrea de Filosofia del Dret i Filosofia Política al Departament de Dret Públic.

/* JS para menú plegable móvil Divi */