.

El diputat tarragoní, Jordi Roca

El diputat tarragoní, Jordi Roca

El diputat pel Partit Popular, Jordi Roca, ha valorat la darrera iniciativa aprovada al Parlament declarant que “el diputat del PSC, Xavier Sabaté, torna als pitjors temps del Tripartit quan vol recuperar el trossejament de la província”, i ha exigit Josep Fèlix Ballesteros que “desautoritzi Sabaté i les Vegueries”.

Roca ha volgut recordar que “la capitalitat de Tarragona torna a estar amenaçada en voler el PSC ressuscitar unes vegueries que els tarragonins no volem”. Així, el diputat tarragoní ha fet memòria de què “milers de tarragonins ens vàrem manifestar al pla de la Catedral per no haver de veure com la nostra província és escapçada des de Barcelona ni com ens prenen la nostra capitalitat”.

Per últim, ha conclòs que “aquesta sorprenent iniciativa del PSC s’afegeix a tots els moviments centralistes del Govern de CIU i ERC contra Tarragona”, dels que ha destacat “la salut, on la Capitalitat Sanitària i Joan XXIII estan sota amenaça constant; el finançament, amb la expulsió de Tarragona dels mecanismes de finançament que contempla l’Estatut; les inversions i la capitalitat ferroviària o, fins i tot, els noms d’atracció turística, amb la imposició del nom de Barcelona per sobre de la nostra marca: Tarragona”.