.

L’alcalde de Creixell, Jordi Llopart

Quines han estat les principals actuacions del mandat que ara acaba?

Obrir el mercat municipal al juliol del 2015, es va poder rebaixar deute provinent del 2011 i aconseguir 25 llocs de treball.

Com a continuació de la legislatura 2011-2015 sanejar i gestionar el deute Municipal, obtenir i gestionar el màxim de subvencions per tornar anant incorporant serveis, com les piscines, socorrisme a la platja, inauguració de la Biblioteca dins de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, anar implantant canvis en l’enllumenat públic amb sistema led, remodelació de les oficines, bar i lavabos de la zona esportiva. També hem fet l’ampliació del magatzem de la Brigada, i diverses actuacions a zones verdes i millores vials.

Quina és la situació econòmico financera de l’Ajuntament?

La situació econòmica esta controlada i tot i que continuem estan fiscalitzats i anualment hem de presentar plans d’ajustos. Però després d’haver reduït el deute amb cinc milions d’euros, i haver aprovat els pressupostos anualment podem dir que el deute està encarrilat i que podem pagar als proveïdors dins dels 30 dies que exigeix un dels principis d’estabilitat financera. Portem tres anys on atenem tots els pagaments sense que quedin factures pendents i dins de l’exercici pressupostari.

Quin deute bancari tenen? Quina ha estat la reducció del deute que ha fet l’Ajuntament?

El deute principal de l’Ajuntament era majoritàriament amb 198 proveïdors. En aquesta legislatura s’ha convertit en un préstec amb l’Estat per un import de 7,8 milions d’euros. El més significatiu és que l’anterior estava al 6% de tipus d’interès i ara ha passat a l’1,20%, amb la qual cosa la partida del pressupost ha passat de 400.000 euros a pagar 81.000. Aquest canvi ha facilitat una més bona distribució per atendre i millorar serveis. És l’únic deute bancari que tnim.

A més a més, hem retornat 1,5 milions d’euros de la Seguretat Soial i Hisenda, hem afrontat sentències judicials amb proveïdors i obres no pagades per valor 500.000 euros. Hem ft un préstec unificat inicialment amb el que era Caixa Tarragona, de dos miions d’euros, 800.000 euros negociant amb l’anterior empresa de recollida de brossa, i 300.000 amb el Consell Comarcal del Tarragonès, així com altres imports de més petita quantia que sumen uns 150.000 euros.

‘una situació de deute origina no poder fer el que un voldria i desitjaria’

Aquesta situació heretada ha condicionat el mandat? Com?

Com a qualsevol casa o empresa, tots sabem que una situació de deute origina no poder fer el que un voldria i desitjaria, en els millors dels casos i els Ajuntaments no són una excepció. Per tant, la legislatura anterior, aquesta i algunes que vindran estaran condicionades en moltes coses i no es podrà fer tot el que es vulgui fer. El ventatge és que avui no ens trobem en la mateixa situació ja que es va regulant el panorama econòmic i financer. O sigui, quan vaig arribar si necessitaven 10 euros per un sac de ciment l’havíem de pagar al comptat, si no, no ens el servien, la confiança que s’havia perdut amb aquest Ajuntament avui l’hem recuperada perquè saben que paguem.

En ocupació, hi ha problemes d’atur a Creixell?

A Creixell tenim en aquests moments un 14% d’atur, que representa un total de 259 persones, amb 108 homes i 150 dones. És un problema important en el nostre municipi, que pràcticament en aquests darrers 30 anys ha viscut de la construcció i malauradament no tenim cap lloc per ubicar cap zona per a petites empreses i l’economia del municipi s’ha de centrar en el turisme i el que penja de les activitats.

S’han executat inversions en millores i se n’han anunciat de noves amb una inversió de més de 400.000 euros. Quines han estat les principals millores fetes fins ara?

Són dues subvencions, una de 250.000 euros del 2017 per fer al 2018, i una altre de 153.000 per fer al 2019. De moment, hem fet l’arranjament de vials, zones verdes i carrers amb connexió de vorera entre la urbanització de la Coma i el poble, i ara començarem a fer la remodelació de la plaça Major i la destinació dels 153.000 serà íntegrament a zones infantils a set espais repartits per tot el terme municipal.

Hi haurà actuacions per millorar voreres, un tema pendent?

Les voreres són antigues en moltes zones del municipi. La mancança de manteniment d’aquest últims 15 anys i la dificultat econòmica ha fet tot i que s’han fet diverses reparacions, aquestes no són suficients per atendre tot el que es demana.

Es crearan àrees infantils i pipi cans a Creixell?´

Com he dit abans, tenim dues zones per crear pipi cans.

Vostè es planteja revisar el POUM. Per què? Com serà el nou POUM?

La revisió del POUM ja es va plantejar i iniciar al 2003. Després, s’hi va continuar treballant una vegada feta la moció de censura i va acabar el POUM dintre d’un sac, Avui tots els grups municipals estem d’acord que hem de fer aquesta revisió; no podem treballar amb una eina urbanística de l’any 1990 i cal ordenar molts espais que no estan definits. El que es pretén es ser àgils i buscar la sostenibilitat, per això en el pressupost d’enguany hi ha una partida de 100.000 euros per iniciar la tramitació i adjudicació dels treballs per la pròxima legislatura.

Inauguració del Mercat Municipal de Creixell

Com preveu solucionar el servei de la brossa?

Si volem ser un municipi amb un bon servei i complir en el reciclatge només ho podem fer de tres maneres:

Tal com estem fent recollint la brossa orgànica, comprant un camió i contenidors nous, i a la llarga sortir del preu que ara tenim per portar tot el rebuig a Sirusa a través del Consell Comarcal, i que més tard o mes d’hora acabarem havent de sortir fora i pujarà el preu de portar-la. Aquesta opció comporta el cost d’un camió de 200.000 euros i instal·lar contenidors nous, a 1.800 euros per cap, i continuant pagant a part la recollida selectiva

L’altre opció és la de preparar un plec de clàusules i licitar el servei i que tota la recollida, així com el reciclatge, ho fes l’empresa adjudicatària.

I per últim, que aquest servei el faci íntegrament el Consell Comarcal.

El servei de la llar d’infants està assegurat?

De moment esta muntat un servei d’espai familiar en una aula de l’escola a la llar d’infants adossada a l’escola, que està oferint molts bons resultats, donada la situació que va comportar el servei de la llar i que fins el mes de desembre no vam poder accedir a l’edifici es fa difícil tornar a iniciar aquest servei com a llar. L’aventatge actual és que esperem que els usuaris que ara utilitzant al nou espai es quedin a l’escola de Creixell.

Està satisfet del nivell d’ocupació turística del municipi? Els interessa incrementar-lo?

En aquests últims anys s’ha incrementat l’ocupació turística, donada la inversió que han fet els càmpings per reconvertir-se i això a creat un canvi en el seu desenvolupament com a negoci turístic, i millorar l’oferta.

Quant a l’increment seria partidari de promocionar algun hotel rural i familiar més que ajudaria que determinats habitatges ara existents en lloc d’estar abandonats podrien donar un servei turístic al municipi tot i que comptem amb dos que ja estan funcionant en aquesta línia.

La Diputació s’ocupa de manera suficient de promocionar el turisme a Creixell?

La Diputació fa el seu servei turístic als municipis i ajuda a promocionar el nostre turisme. Ara bé, municipis com el nostre som absorbits dintre de la marca Costa Daurada per poblacions com Cambrils, Vila-seca, Salou i Tarragona capital, això ens obliga a anar sota aquest paraigües i tot així la nostre proximitat per tipus colateral com a oferta ens permet vendre la nostre situació turística. De totes formes, també diria que el que ens falta al Tarragonès nord és més promoció i unitat d’actuació dels pobles que estem al Baix Gaia. Ens falta inversió per promoure el que tenim com a turisme familiar.

Què ha quedat per fer en aquest mandat?

Moltes coses, però la principal és no haver pogut arribar al manteniment general del municipi. Cal aclarir que fins al 2018 no hem pogut planificar actuacions quotidianes que els veïns ho demanen, com també nosaltres, però que el primordial era encarrilar el deute per poder iniciar amb l’ajuda de subvencions actuacions. Com a exemple i posant un exemple domèsstic, primer pagarem la llum i mirarem d’estalviar, i després farem una reparació de manteniment. Com a complement dir que el que es recapta amb impostos com el IBI i taxes suposen uns ingressos a les arques municipals d’una mitja d’uns 800 euros mentre que la seva repercusió en les despeses generals és d’uns 1.100 euros per habitant. La diferència es compensa amb les aportacions de l’Estat i la Generalitat i subvencions

En aquesta situació podem dir que les necessitats principals estan fetes i aconseguit per encarar una propera legislatura.

Quines prioritats té si repeteix al govern municipal?

L’organització municipal, la seguretat, el manteniment i actuacions a carrers. També acabar les zones verdes i infantils, servei de neteja, recollida de brossa i reciclatge, el Pla General (POUM) i algunes més, que sén una sorpresa i que les diré en el seu moment ja que hi estic treballant i entraran dintre del nostre programa electoral.