.

Jordi Domingo. Responsable al Camp de Tarragona de l’àrea de Societat del Coneixement de
Junts per Catalunya

La recent creació de Junts per Catalunya com a organització política va impulsar la creació d’una gran xarxa de representació territorial a les diverses Vegueries del País. A la vegada, la capil·laritat també s’ha anat estenent en els àmbits de les sectorials, com és el casa de la sectorial de la Societat del coneixement, que engloba l’educació formal i no formal, l’artística, la formació professionals, la informal, la universitat i la recerca. Una visió holística del fet d’educar que ens ha de permetre, entre d’altres, el trencar barreres conceptuals arcaiques o apostar per la permeabilització entre etapes, itineraris, etc.

Tenim la responsabilitat d’esmerçar tots els nostres esforços per tenir una societat i un sistema educatiu centrat en el benestar de l’alumnat, en crear totes les condicions per oferir-los espais de confortabilitat, seguretat, estímul i progrés, en definitiva, de felicitat, en un recorregut vital que va des dels 0 anys fins on es vulgui.

Junts, tot i ser un partit jove, té tota la voluntat i determinació d’esdevenir una de les millors eines de suport i de transformació del món educatiu perquè es donin les condicions on tota la comunitat educativa (pares, mares, docents, societat) es conjurin per crear les sinèrgies necessàries i irrenunciables per poder comptar amb les millors generacions de nens i nenes que mai no hem tingut. Junts té aquesta voluntat i assumeix, amb humilitat, la responsabilitat de fer de palanca, conjuntament amb altres actors, del progrés socials del nostre País. Som conscients que tenim entre les mans el bé més preuat de la nostra societat, i per això cal que estiguem atents a les necessitats de millora dels centres, a les reclamacions laborals, a progressar en un sistema just de drets i també de responsabilitats dels integrants dels sistema escolar de Catalunya. I, com sempre, des de la proximitat del territori és on es poden copsar aquestes necessitats, alhora que atendre’n les causes i la cerca de solucions.

Per això, i com a nou responsable de la vocalia de la Societat del Coneixement de Junts per Catalunya al Camp de Tarragona, em poso a disposició des d’ara mateix per ser l’altaveu de les vostres reivindicacions, el gestor de les vostres demandes, el suport en els vostres dubtes i el guia en els vostres suggeriments. I, sempre, comptant amb el suport dels nostres companys i companyes representants tant a les institucions locals, comarcals, territorials, al Parlament català i a les corts espanyoles. Tot un equip humà que us ofereix un servei en benefici de l’educació del nostres País. També, però , serem coherents amb els nostres plantejaments programàtics, però, alhora, oberts a suggeriments, a guanys en drets i en veure els reptes com a oportunitats de creixement.