.

.

TOTS 21

Javier Villamayor, comissionat dels Jocs del 2017 a Tarragona

Javier Villamayor, comissionat dels Jocs del 2017 a Tarragona

Els Jocs Mediterranis del 2017 a Tarragona, dels que el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, és el comissionat, avancen en bona direcció. Els Pressupostos estatals especifiquen que “els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 rebran la consideració d’esdeveniment excepcional d’interès públic a efectes del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals de mecenatge”. Aquesta menció significa que els patrocinadors de Tarragona 2017 podran beneficiar-se d’una exempció fiscal de la seva aportació del màxim previst en l’article 27.3 de la Llei 49/2002. El pas següent serà una gestió organitzada de captació activa de recursos pels Jocs.