.

Una imatge de Ca l'Ardiaca. Foto: Ajuntament de Tarragona

Una imatge de Ca l’Ardiaca. Foto: Ajuntament de Tarragona

El Govern ha iniciat la tramitació per declarar Bé Cultural d’Interès Nacional l’antic palau de Ca l’Ardiaca de Tarragona. El Departament de Cultura ha obert l’expedient per la seva declaració, en la categoria de Monument Històric, després que la Direcció General del Patrimoni Cultural emetés l’informe favorable de la seva incoació el 19 de setembre d’enguany. La resolució s’ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’obertura de l’expedient comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides.

Tot i això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que no perjudiquin els valors culturals del bé. Segons recull la resolució aquesta autorització ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans d’aquesta publicació.

ACN