.

.

TOTS 21


El projecte ha estat presentat per la investigadora Raquel Cumeras. L’investigador supervisor és el Dr. Jesús Brezmes, ambdós investigadors del grup de recerca MiL@b de l’IISPV i de la URV.

La Comissió Europea ha concedit 1 de les 137 beques ‘Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-GF-2017)’ a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) per al projecte presentat per la investigadora Raquel Cumeras. L’investigador supervisor és el Dr. Jesús Brezmes, ambdós investigadors del grup de recerca MiL@b de l’IISPV i de la URV.

La finalitat d’aquesta convocatòria és la mobilitat de l’investigador per arribar a l’excel3lència científica i establir vincles de cooperació internacional en el camp de la recerca. En aquest cas, la Dra. Raquel Cumeras passarà dos anys desenvolupant el seu projecte a la University of California Davis amb el Prof. Oliver Fiehn, un dels pares de la metabolòmica.

El projecte anomenat COLOVOC (Reliable and specific urinary biomarkers for colorectal cancer), té com objectiu trobar biomarcadors per a la diagnosi del càncer de còlon i recte en una fase inicial. Amb aquesta finalitat, es pretén que amb una recollida d’orina pugui fer-se un diagnòstic consistent, amb una alta sensibilitat i selectivitat mitjançant la ciència metabolòmica.

En el càncer de còlon i recte l’edat és un factor de risc, com també ho és l’alimentació

Actualment el protocol establert pel sistema sanitari per la detecció precoç del càncer de còlon i recte es basa en demanar per carta a la població de més de 50 anys, una mostra de femta, i en el cas que es trobés algun indici, es programa una colonoscòpia. Tot i que s’ha demostrat que el programa de detecció precoç redueix la mortalitat dels pacients amb càncer de còlon i recte, la incomoditat de recollir mostres de femta fa que només el 40% de la població en edat de realitzar el cribratge el faci, tot i que és per la seva salut.

L’estudi proposa una fàcil recollida de mostres a través d’una mostra d’orina de primera hora del matí, preveient que amb el canvi de tipus de mostra a analitzar (orina en comptes de femta), hi hagi un increment considerable de participació de la població objecte del cribratge.

Cerca de biomarcadors per l’efectivitat en la diagnosi del càncer de còlon i recte

Els investigadors creuen que a través de biofluids com poden ser l’orina i la sang (tant en el plasma com en el sèrum), es poden detectar metabòlits que estiguin relacionats amb la presència de tumors d’origen cancerigen de diferents malalties, com per exemple poden ser el càncer de: còlon i recte, pàncreas, bufeta i mama. Es busquen biomarcadors de diagnosi que no estiguin influenciats per cap factor extern, com per exemple els hàbits alimentaris, culturals, ambientals, vida sedentària, etc.

L’estudi es contempla fer-lo amb diferents cohorts i laboratoris per comprovar la repetibilitat i la validesa científica de les conclusions que s’obtinguin, amb la finalitat de cros-validar les mostres.

En la figura següent es mostra la ruta a seguir del projecte:

En aquest estudi hi participen: l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, la Universitat americana de Yale i la Universitat de Califòrnia, Davis, així com la start-up tarragonina especialitzada en tests de diagnòstic en metabolòmica Biosfer Teslab, S.L.

La investigadora gaudeix actualment d’una beca Martí Franquès de la URV.

La Comissió Europea concedeix les beques Marie Skłodowska-Curie per contribuir al desenvolupament de la recerca a la UE. Aquestes, estan entre els ajuts més competitius i prestigiosos que concedeix Europa i tenen l’objectiu de promoure la carrera professional dels investigadors amb talent.

Sobre l’IISPV

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és un Institut de recerca creat l’any 2005, participat per: ICS Camp de Tarragona amb l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, ICS Terres de l’Ebre amb l’Hospital Verge de la Cinta, pel Grup Sagessa amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Grup Pere Mata i la Universitat Rovira i Virgili.