.

La diputada Hortènsia Grau

Iniciativa per Catalunya-EUiA ha portat al Parlament l’arribada de vaixells de guerra al Port de Tarragona. La diputada per Tarragona Hortènsia Grau ha presentat una proposta de resolució perquè la cambra catalana rebutgi els usos militars del port i insti el Govern a intervenir per garantir el caràcter civil de les instal·lacions portuàries de la ciutat.

En el text s’afirma que “els usos militars es contradiuen amb les necessitats portuàries i del territori”. Tampoc passa per alt “el risc nuclear”. Així, Grau sosté que “els vaixells de guerra representen un nivell de risc elevadíssim, perquè molts d’ells utilitzen propulsió nuclear, sense que el port tingui instal·lacions adequades per fer front a les incidències derivades d’aquest fet. El menor accident podria causar danys irreparables a la població i el comerç”.

Sobre els efectes socials, ICV diu que “no es poden amagar tots aquests problemes darrere els suposats beneficis econòmics. Tampoc no podem tancar els ulls a l’evidència que la presència regular d’aquests vaixells afavoreix l’aparició i el creixement de xarxes que exploten les dones” .

/* JS para menú plegable móvil Divi */