.

El mandat que acabarà en poc temps ha estat aquell en què l’Ajuntament ha pogut sanejar el seu mal estat financer. Tot i els rigors de la pandèmia, això ha estat possible gràcies al rigor pressupostari i una política de control de la despesa. Repassem el més destacat de l’acció del govern municipal de Vilallonga del Camp d’aquests gairebé quatre anys:

OBRES AL CENTRE RECREATIU

El 5 de desembre de 2022 començaven les obres de millora del Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp, després que es fes efectiva la cessió a 50 anys per part de la propietat. Altrament, la Diputació s’ha compromès fermament a aportar 60.000 euros del cost de les obres d’accessibilitat i banys, que sumen 71.000 euros.

UN MILOR ACCÉS PER CARRETERA AMB L’ALT CAMP

L’abril de 2022 s’inaugurava la reforma de la carretera del Rourell. Foto: Tots21

Una llarga reivindicació de Vilallonga del Camp ha estat per fi atesa, en una inversió en carreteres molt notable, de 900.000 euros. L’obra, planificada i executada per la Diputació de Tarragona, ha suposat de fet fer un ‘3 en 1’, ja que ha suposat la construcció d’una rotonda a l’entrada del municipi, en una cruïlla molt perillosa i on s’unien dues carreteres d’accés a l’Alt Camp, a més de l’eixamplament del pont sobre la riera de la Selva -on no podien passar dos camions- i l’ampliació de la calçada a la T-722. Les accions ordenen el trànsit i garanteixen la convivència segura de tots els usuaris. Les dues carreteres es dirigeixen a Valls i a Alcover. De remat, la recuperació del camí del Calvari i d’accés a l’estimada Ermita del Roser de Vilallonga, venerada pels seus habitats, que s’estrenà un Divendres Sant.

Es podria afegir una quarta millora: la transformació del carrer principal de Vilallonga -la carretera de Valls o T-722- en una zona amable, amb voreres amples i bancs per seure-hi, superant l’antiga imatge atrotinada, sense gairebé vorera i més pròpia d’una carretera i on els vehicles passaven a gran velocitat. Una altra acció ha estat dur aigua del poble fins al polígon, al cementiri, al futur tanatori i a l’ermita del Roser.

FESTA DE L’ARRÒS
L’any 2018 es va canviar la data de les paelles de Carnaval al 1er dissabte de maig, per afavorir la preparació de la rua de Carnaval a les colles que hi participen i gaudir d’unes millors condicions climatològiques. S’ha consolidat la Festa de l’Arròs com una diada de trobada i participació de les vilallonguines i vilallonguins, el Parc de les Parades es converteix en una gran taula per celebrar aquesta festa familiar on tots podem gaudir cuinant les paelles, compartint el dinar i ballant amb les actuacions musicals per petits i grans.

Gemma Benaiges, alcaldessa de Vilallonga del Camp. Foto: Mayo Lorda

BIBLIOTECA

Amb l’objectiu d’incorporar la biblioteca municipal Josep Trenchs Odena a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat s’han realitzat unes reformes als WC de la biblioteca per adaptar-los a persones amb mobilitat reduïda. La incorporació a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya permetrà accedir a nous fons bibliogràfics i l’intercanvi de llibres amb la resta de biblioteques de la xarxa, així com participar del serveis, activitats i clubs de lectura. Des d’abril de 2022 la biblioteca disposa d’una pàgina web i una aplicació informàtica pel registre i préstec de llibres realitzada per la tècnica bibliotecària.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Enguany es desenvolupa la tercera edició dels pressupostos participatius, on la ciutadania torna a tenir l’oportunitat de decidir en què s’inverteix una part dels pressupostos municipals.

En la primera edició, l’opció guanyadora va ser executar millores al Parc de les Parades. A la segona es va crear una zona de joc natural a l’escola i es van construir les carrosses del Reis.

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

A més del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar dins del procés accions destinades a millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les mancances i necessitats del municipi. Amb aquesta motivació és amb la que l’actual Equip de Govern a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp obre els pressupostos municipals a la participació de la ciutadania, amb la voluntat que tingui continuïtat en el temps i que acabi convertint-se en un espai de participació dels veïns i veïnes en la gestió municipal.

MILLORES A LA XARXA INFORMÀTICA MUNICIPAL
Per assegurar el correcte servei i l’adaptació a les noves condicions de seguretat informàtica i d’actualització del software s’ha realitzat una sèrie de millores a les instal·lacions municipals. A les oficines municipals, s’ha procedit a l’adquisició d’un nou servidor i diversos ordinadors obsolets; a la biblioteca s’ha millorat la xarxa i el wifi; al cinema, l’adquisició d’un nou servidor i router per la sala de projecció, assegurant la correcta descàrrega i projecció de les pel·lícules digitals.

CÀMERES DE SEGURETAT
La càmera de seguretat de l’aparcament del carrer d’Alcover (pàrquing dissuasiu de la riera) ha estat substituïda per una de millor definició d’imatge, ja que l’anterior no permetia identificar correctament les situacions de risc. La càmera antiga s’ha instal·lat a la plaça 1 d’Octubre del Centre Cívic per evitar intrusisme al recinte.

MILLORES A LES CUINES DE L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS
Per millorar l’eficiència del servei s’ha substituït a la cuina de l’escola el conjunt pica i aixeta per una de majors dimensions i s’ha col·locat tot un nou taulell d’acer inoxidable. A la llar d’infants s’ha instal·lat un nou rentavaixelles industrial i un moble per al forn elèctric.

CULTURA A LA PLAÇA
Ja fa dos anys que els dissabtes de juliol, a la plaça de l’Església, tenim un punt de trobada amb la cultura. Les tardes – nits de cada dissabte tothom és convidat a gaudir de la plaça amb diferents espectacles de teatre i música. Hi han participat grups musicals com Fenya Rai i Stromboli Jazz Band, s’han celebrat dues edicions del teatre Píndoles, amb sis obres de teatre breu, i espectacles familiars, com The Tower, de la companya Traüt.

CINEMA
Les teles de les parets del cinema que estaven ja en mal estat i força brutes han estat substituïdes per un revestiment tèxtil ignífug nou d’acord amb la normativa contra incendis. També s’han canviat altres teixits deteriorats al voltant de la pantalla per nova roba ignífuga.

DIPÒSITS MUNICIPALS D’AIGUA POTABLE
S’han realitzat diferents actuacions en dipòsits d’aigua municipals per millorar el servei i corregir defectes detectats. El dipòsit petit ha estat impermeabilitzat en tota la seva superfície. Al dipòsit gran es va realitzar una actuació de neteja interior de fangs i desinfecció, moment en què es va aprofitar per reparar unes fuites d’aigua puntuals i segellar les plaques del sostre. També s’ha instal·lat una canonada de bypass entre els dipòsits per millorar-ne la gestió.

PORTAL DEL CARRER MAJOR

El portal del carrer Major està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Per protegir-lo dels desperfectes que ocasionaven els vehicles, s’ha prohibit el trànsit, dignificant així el monument i oferint un accés per vianants segur pel Centre Cívic i Recreatiu.

CANVI DE LA PARADA DEL BUS ESCOLAR

Les paredes del bus estaven situades en sentit Valls, al davant del Bar del Camp (sense espai delimitat, únicament amb el tòtem de la parada), i just al davant del Centre Recreatiu, també amb la senyalització del tòtem.

Es donava la situació que quan la canalla tornava de l’escola, l’autobús estacionava al mig de la carretera i baixaven a la carretera, no sobre la vorera (al menys a la parada del Bar) i era de difícil visualització el vehicles que podien creuar-se.

Es va determinar de treure tres estacionaments de vehicles davant el Bar del Camp, perquè el bus tingués un espai delimitat i els nois i noies baixessin sobre la vorera. Però davant del Centre no era viable i es va modificar la parada al Carrer Morell (davant l’estacionament de camions). D’aquesta manera també baixava la canalla sobre la vorera.

En sentit contrari (Tarragona) la parada que ja existia té una illeta que deixa espai per el bus.

D’aquest canvi es va informar a l’empresa concessionària del servei, que també es va acollir a fer el canvi.

CONTRACTACIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL

Els estats financers municipals donaven per poder incrementar l’apartat de personal, amb el corresponent concurs oposició, amb la contractació d’un Vigilant Municipal més.

PLACES D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS

S’han repartit una sèrie de places al poble, d’acord amb la ubicació de punts neuràlgics, així com les targetes de minusvàlids atorgats a conductors, prenent nota del seu domicili.

Per tant, hi ha parades davant l’Spar, proper a la farmàcia, i al Carrer Sant Roc, a tocar de l’Ajuntament.

TRUCAR A LA GENT QUE ESTAVA SOLADURANT LA PANDÈMIA

Inicialment, l’Ajuntament va trucar a tots i totes les persones de més de 80 anys de Vilallonga. Algunes d’elles vivien amb la seva família. L’Ajuntament es va centrar en les que vivien soles o acompanyades també de gent gran. Inicialment, la periodicitat de les trucades era setmanal. Es va assignar un telèfon d’ajut davant d’una urgència i es va crear un grup de voluntaris (que es va utilitzar molt poc) per necessitats de farmaciola, menjar, etc.

DONAR A CONÈIXER L’ESTAT DE LES DENÚNCIES CONTRA L’AJUNTAMENT (COMPROMÍS PER TRANSPARÈNCIA)

L’alcaldessa, presidint l’assemblea informativa. Foto: Tots21

En un acte públic, es va donar a conèixer tota una sèrie de demandes contra l’Ajuntament, amb els costos que aquestes accions ens havien generat.

AMPLIACIÓ CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES

El servei de recollida de la brossa que l’Ajuntament de Vilallonga està rebent és molt deficient, amb peticions constants de millora substancial al Consell Comarcal del Tarragonès i a l’empresa concessionària. Per pal·liar la falta de servei, es va demanar el 11/09/2020 l’ampliació de contenidors, i aquests, per un tema o d’altre, no s’ha vist incrementats fins el 01/07/2022, quasi dos anys després de feta la petició. Hi ha un malestar general dels 19 pobles que tenen contractat aquest servei.

MILLORA ALS ESTATS FINANCERS DE L’AJUNTAMENT

L’anterior equip de govern es va trobar amb un deute amb el Consell Comarcal del Tarragonès per impagaments de factures del servei de retirada d’escombraries de més de 800.000 €, amb un deute que sobrepassava amb escreix el milió d’euros.

Quan vam iniciar aquest mandat, el deute  era d’uns 364.000 € i un romanent de tresoreria negatiu de 580.000 €, amb un termini de pagament a proveïdors llarguíssim i altres problemes.

El primer que vam fer va ser arribar amb un acord amb el Consell Comarcal del Tarragonès de re-finançament. Demanar i aconseguir el PAM (530.000 €), cobrar-ho de cop i destinar-ho a pagar deutes pendents.

A tancament de 2021 el romanent és positiu en més de 413.000 €, estem pagant als proveïdors dintre els 30 dies legals (el 2ª trimestre de 2021 estem a 7,61 dies un cop validada la factura) i un rati d’endeutament a 31 de desembre de 2021 de 28,39%. Tenim molt de marge fins el 110% d’endeutament legal màxim permès. Amb això ha estat possible ampliar la plantilla de l’Ajuntament, via concurs oposició amb un Tècnic/a de Serveis Econòmics i que fa la funció d’Interventora, entre d’altres.

En tenir el comptes sanejats, ens han autoritzat a finançar l’adquisició de Cal Sol.

Redacció