.

Imatge de la sessió plenaria d’aquest divendres de l’Ajuntament reusenc. Foto: Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 19 d’abril la liquidació del Pressupost 2023 amb un superàvit de 4.076.697,42 euros, dels quals 2.315.248,59 estan afectats per compromisos de l’exercici 2023 que tenen continuïtat en el pressupost de 2024, com la transformació urbanística de l’entorn del Mercat del Carrilet; el complex d’habitatge social, aparcament i equipament de la Hispània; l’adequació de les instal·lacions de l’edifici de Bioempreses, el desplegament del pla de la bicicleta o la reforma del Museu de Reus. Els 1.761.448.83 euros restants són romanents de lliure disposició.

L’expedient de modificació de crèdit que el Ple també ha aprovat en la mateixa sessió per incorporar els romanents al Pressupost 2024 permetrà finançar noves actuacions vinculades, principalment, als eixos del Pla d’Acció Municipal 2023-2027 d’Escolta Activa i Ciutat Verda. Destaquen inversions en matèria d’habitatge, educació i mobilitat sostenible, entre altres.


Altres notícies:


En Habitatge es preveu l’obertura del nou Servei Municipal d’Habitatge, que integrarà en un únic espai tots els serveis d’habitatge que ofereix l’Ajuntament. Inversió en la compra d’habitatge de lloguer per destinar-lo a la Borsa de Lloguer Social, d’acord a les directrius del Pla Local d’Habitatge.

Pel que fa a l’àrea d’Educació, es faran actuacions de manteniment i millora per donar resposta a les necessitats detectades a les escoles públiques, com el Pla de Pintura. Actuacions per al disseny del projecte de futura escola bressol municipal al costat de l’escola Eduard Toda.

En el cas de la mobilitat sostenible es preveuen actuacions vinculades al desplegament i a la campanya d’informació de la futura Zona de Baixes Emissions. Ampliació de la xarxa d’aparcaments dissuasoris amb l’obertura d’un nou equipament.

També hi haurà espai per la Cultura i els festivals, amb noves programacions culturals i festives amb actuacions en l’àmbit de la diversitat, programació de concerts i la commemoració de l’Any Fortuny.

Finalment en l’àmbit de la Promoció de Ciutat, es faran accions amb els agents de la restauració de la ciutat vinculades al compromís del Govern de treball conjunt amb els professionals del sector arran de l’actualització de les ordenances fiscals. Recuperació de la Fira d’Entitats.

La liquidació dels comptes de 2023 confirma que l’Ajuntament de Reus compleix amb tots els indicadors de solvència: un percentatge d’execució de la despesa corrent del 97%, 10 punts per sobre de la mitjana catalana; la rebaixa del període mitjà de pagament als proveïdors en un exercici de 8 a 6 dies (càlcul administratiu); una ràtio d’endeutament del 68,78% (el màxim per haver de sol·licitar autorització a la Generalitat és del 75% i el màxim legal és del 110%) i la reducció del deute municipal en 1,45 milions fins a situar-lo en 113 milions a 31 desembre.