.

L'alcalde de Salou, Pere Granados

L’alcalde de Salou, Pere Granados

Davant la petició de l’oposició de Salou, C’s, PP, i ERC, demanant una auditoria interna i la celebració d’un plenari extraordinari sobre el tema de la Duana, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat que “és incomprensible que es vulgui crear un estat d’alarma social al voltant d’un tema que es va generar l’any 2003 amb l’aprovació del POUM, votat favorablement pel PP, i que ha tingut sempre un caràcter purament jurídic, des de la seva impugnació fins que el TSJC resolt en sentència una indemnització l’any 2010”.

En aquest sentit, l’alcalde ha dit que “tot i així, tot i no tenir res a veure amb la gestió municipal, des del propi govern i de forma extrajudicial s’arriba a assolir un acord amb la propietat del solar per tal de restituir els seus drets; i és la Generalitat qui no l’aprova”. En aquest sentit l’alcalde matisava que “a partir d’aquest moment nosaltres varem continuar amb voluntat de dialogar per avançar cap un nou acord, i lamentablement ja no varem obtenir resposta per part de la propietat AMSAMAR”.

Sobre la petició de l’oposició (auditoria i plenari), l’alcalde respon que “sempre hem estat transparents en aquest tema, fins i tot en el moment que varem intervenir en defensa dels interessos generals havent restituït alhora els drets de la propietat; i en aquest sentit continuarem facilitant tota la informació necessària per demostrar al ciutadans que s’ha actuat amb responsabilitat i d’acord amb la legalitat, malgrat que ara, alguns vulguin fer planar fantasmes sobre la Duana de forma interessada”. Apuntava també que el govern sempre ha explicat en diverses comissions el contingut de les resolucions del tribunal, “i els regidors i regidores interessats sempre han tingut a la seva disposició la documentació”.

Auditories ‘absurdes’

L’alcalde advertia també que “resulta absurd fer auditories i debats polítics sobre assumptes que han estat en l’àmbit jurídic, i que han estat jutjats i sentenciats pels tribunals; i per això que quedi clar que qui impulsa ara fer valoracions sobre l’acció dels tribunals i polititzar les seves decisions no és aquest govern, sinó els partits de l’oposició, fent una política poc rigorosa”.

Per la seva part, el regidor d’Urbanisme, Marc Montagut, apunta que “l’aprovació del canvi d’ús de la Duana aprovada el 2003 és absolutament legal i així ho diu la pròpia sentència del tribunal; que és en últim terme qui pren la decisió de d’indemnització, rebaixant-la dels 14 milions que pretenia l’empresa a 3’8, i que sembla que a alguns no els ha agradat, vista la seva reacció”.

També remarcava que “l’oposició vol aprofitar i portar al terreny polític allò que ha estat estrictament un tema jurídic; i per tant no té cap sentit demanar responsabilitats polítiques, que no sigui per fer-ho servir com instrument per intoxicar i confondre l’opinió pública aixecant falses sospites”.