.

Josep Domingo-Ferrer.

Josep Domingo-Ferrer.

Com tenir descomptes de grup i premis a la fidelitat,  respectant l’anonimat del client? Aquesta és la base del projecte de recerca que el catedràtic de Ciència de la Computació i investigador ICREA Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili, Josep Domingo-Ferrer, desenvoluparà amb el premi que ha rebut de la multinacional Google. Són 63.600 dòlars que li permeten tenir el suport per a fer aquesta recerca “i el prestigi d’haver estat seleccionat en un procés molt estricte” que porten a terme els enginyers i investigadors de la companyia americana, explica el professor de la URV.

En el seu projecte vol demostrar  com es pot aconseguir preservar l’anonimat en els processos de compra, a través del telèfon mòbil o de l’ordinador. D’una banda, es dissenyarà un sistema per tal que els compradors es puguin beneficiar dels descomptes per a grups –per a entrades de museus, teatres, etc-, demostrant quantes persones són, però sense revelar les seves identitats.  D’altra banda, es desenvoluparà la tecnologia que permetrà als clients d’una botiga virtual que se’ls premiï a seva fidelitat sent, també, compradors anònims.  També es facilitarà que siguin els mateixos usuaris els qui puguin triar quin nivell d’anonimat del seu perfil volen tenir.

A hores d’ara tant la compra en grup  com els avantatges per la fidelització del client tendeixen a ser una intrusió en la intimitat del comprador. En descomptes per fidelitat, per exemple, el venedor coneix tots els articles comprats a la seva botiga i fins i tot a les d’altres proveïdors,  ja que a vegades s’intercanvien informació. I en descomptes per a grups el més habitual és demanar la informació de tots els membres.

Aquesta recerca finançada per Google –els resultats de la qual seran oberts- passa per demostrar teòricament i pràcticament que, per gaudir dels beneficis de la compra en grup i dels descomptes per fidelitat,  no cal envair la privadesa del comprador, sinó que venedor i el comprador poden acordar nivells de privadesa. El treball acabarà amb el desenvolupament d’una aplicació  per a mòbils Android, que posarà en pràctica la nova tecnologia desenvolupada i permetrà a l’usuari seleccionar el seu nivell de privadesa de manera molt senzilla.

Premi a investigadors de prestigi

Els premis de Google s’atorguen a investigadors de prestigi en els camps de recerca que l’empresa considera “d’interès” com ara les xarxes, la robòtica, l’enginyeria de programari, els sistemes o la gestió de dades, entre altres. L’objectiu és donar suport a la investigació en informàtica, enginyeria i camps relacionats i els beneficiaris són seleccionats a través d’un procés de revisió interna que realitza la mateixa companyia. En la darrera convocatòria hi va haver 691 candidats de 46 països de tots els continents. N’han estat premiats 115 dels quals només el 25% són de fora dels Estats Units.

Josep Domingo-Ferrer és catedràtic de Ciència de la Computació i investigador ICREA Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,on dirigeix la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades. Els seus camps d’activitat són la privadesa i la seguretat de dades, concretament la creació de tecnologies per conciliar seguretat, privadesa i funcionalitat en la societat de la informació.