.

Imatge de la N-240. Foto: http://www.inmogeo.com/

El Ministeri de Foment ha formalitzat els contractes per a l’execució de diverses operacions de conservació i explotació a carreteres de Barcelona i Tarragona per un import de 12,7 milions d’euros. Concretament, són tres contractes de serveis per a la execució de diverses operacions de conservació i explotació. A Barcelona, l’import del contracte adjudicat és de 9,6 milions d’euros i afecta l’autovia B-20, la B-40, l’A-2, la B-10, la B-23 i la B-30. A Tarragona l’import és de 3,1 milions i afecta les carreteres N-240 i N-240a.

Els contractes tenen l’objectiu de dur a terme tasques de serveis de comunicacions, de vigilància, atenció a accidents, manteniment dels elements de la carretera, manteniment sistemàtic de les instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica, enllumenat, senyalització variable i semaforització.