.

Un tram de l'A7

Un tram de l'A7

El Ministeri de Foment, segons publica el BOE, ha formalitzat un contracte de serveis per a l’execució de diverses operacions de conservació i explotació en carreteres de Tarragona amb un import específic d’adjudicació de 5.181.275 d’euros.

Amb aquesta partida s’executarà la conservació i explotació de les carreteres: N-340 del punt kilomètric (pk.) 1058,440 al 1151,200, l’A-7 del pk.1121,800 al 1151,225, la N-235 del pk. 10,950 al 13,120 i la N-340 A.

Característiques Tècniques

Els contractes de serveis per a l’execució d’operacions de conservació i explotació a la Xarxa de Carreteres de l’Estat tenen l’objectiu de realitzar els treballs de serveis de comunicacions, serveis de vigilància, atenció a accidents, manteniment dels elements de la carretera, manteniment sistemàtic de les instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica, enllumenat, senyalització variable i semaforización.

A més, s’inclouen les tasques d’establiment d’inventaris i reconeixements d’estat, agenda d’informació d’estat i funcionament de la carretera, programació, coordinació, seguiment i informació de l’execució dels treballs, actuacions de suport a l’explotació, estudis d’accidentalitat i informes de seguretat vial.

Així mateix, es realitzaran els treballs d’esbrossi, fresats i reposició del ferm, neteja de cunetes, i en general, totes les feines de conservació ordinària de les vies al seu càrrec.

/* JS para menú plegable móvil Divi */