.

39 Obres Filadors acabades

La Regidoria de Via Pública i Manteniment, a través de la Brigada, ha finalitzat recentment les obres que estava realitzant al carrer des Filadors, dins del pla de millora de voreres i condicions bàsiques d’accessibilitat. Aquesta actuació ha consistit en l’enderroc i reconstrucció de la vorera del carrer dels Filadors en el tram comprés entre el carrer dels Indians i l’Alt de Sant Pere, del número 17 al 25. Cal tenir en compte que no s’ha modificat l’alineació de la vorera, el que s’ha fet és reconstruir el paviment amb els pendents correctes recol·locant la vorada a l’alçada que li corresponia ja que tota la vorera s’havia assentat per les deformacions de la calçada i pel propi envelliment.

Tal com va explicar el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, aquest tram de vorera es trobava força deteriorat per l’alt nivell de trànsit de la via. Prèviament a aquestes obres, ja s’havia modificat el tipus d’estacionament per afavorir el bon manteniment de la nova vorera que ara s’ha construït, ja que l’aparcament en bateria provoca un fort desgast.

Els treballs han durat quasi un mes i en aquests també hi ha participat personal del Programa Treball i Formació 2015, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.