.

.

TOTS 21


Imatge d’un autobús de l’EMT de Tarragona, aturat a la parada del carrer Colom. Foto: Eloi Tost

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha tret a licitació un contracte per a incorporar noves formes de pagament del bitllet senzill a bord dels autobusos municipals.
L’objecte del contracte és la selecció d’una entitat financera per a la prestació del servei de cobrament mitjançant targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, a través de terminals punt de venda presencials (datàfons) disponibles als autobusos.
La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, destaca que “l’EMT traiem a licitació aquest servei des del compromís per a millorar l’accessibilitat al transport públic, l’experiència de les persones usuàries, així com millorar l’eficiència operativa i impulsar la digitalització per a fer els processos més àgils”. Així mateix, afirma que “iniciem aquest procés perquè al 2024 es pugui pagar el bitllet senzill amb targeta bancària a bord dels 76 autobusos municipals”.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el 5 de desembre i l’adjudicació es preveu a inicis del 2024.

Els patinets elèctric continuaran prohibits al bus
D’altra banda, seguint la recomanació de l’Autoritat Territorial del Camp de Tarragona (ATM), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) amplia la restricció d’accés pels patinets elèctrics i altres vehicles VMP als autobusos municipals de Tarragona de manera indefinida. Queden exemptes d’aquesta prohibició les cadires elèctriques per a persones amb mobilitat reduïda.
L’ATM del Camp de Tarragona seguint un criteri de prudència i en paral·lel a les instruccions de la Generalitat i acords de l’ATM de Barcelona, va recomanar una restricció temporal d’accés dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal als serveis de transport públic de viatgers des de l’1 de febrer de 2023.
Durant aquests vuit mesos les ATMs han realitzat un estudi amb la col·laboració dels diversos agents interessats en la seguretat del sistema de transport per determinar en el seu cas les condicions d’ús i accés, amb seguretat, als serveis de transport públic. Aquest grup de treball, tot i haver-se plantejat i analitzat diferents mesures per a reduir els riscos derivats per l’accés dels patinets elèctrics i valorat si el nivell de risc és tolerable en termes de seguretat de les persones usuàries, s’ha conclòs que, ara per ara, no es donen les garanties de seguretat mínimes. També s’ha determinat que es fa necessària una regulació d’aquests vehicles que permeti la seva presència al transport públic amb suficients garanties de seguretat.
Per aquest motiu, fent seguiment de la recomanació efectuada per l’ATM Camp de Tarragona, l’accés als autobusos de transport públic dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal estan prohibits de manera indefinida als busos urbans de l’EMT de Tarragona.

En aquest sentit, cal recordar a les persones usuàries que les condicions generals d’utilització del transport públic no permet l’accés als vehicles de transport d’elements que poden comportar perill o siguin potencialment perillosos per a les persones usuàries, el personal que treballa en el servei de transport públic, o bé que puguin comportar danys als vehicles i les instal·lacions.

V.Tapias