.

.

TOTS 21


Un pis en venda a Tarragona. Foto: Habitaclia.com

El nombre d’hipoteques que es van signar a Catalunya el novembre van sumar 1.932 contractes, cosa que suposa una nova caiguda interanual del 24,24%, segons les dades de l’Institut d’Estadística espanyol.

Des del setembre del 2010 la taxa interanual d’hipoteques és manté en signe negatiu, 39 mesos seguits. Les 1.932 hipoteques constituïdes van consumir un capital de 210.208 milions d’euros, cosa que va deixar una mitjana per hipoteca per valor de 108.803 euros, un 6,34% més que la mitjana de valor que es va registrar el novembre del 2012. De les quatre demarcacions catalanes, només Tarragona registra un signe positiu en taxa interanual amb 372 habitatges hipotecats, el 32,86% més que fa un any.

Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que a Catalunya es van signar 1.932 hipoteques el novembre de l’any passat, un 14,63% i un 24,24% menys en relació amb el mes anterior i el novembre del 2012, respectivament. El capital agregat d’aquestes hipoteques va consumir un total de 210.208 milions d’euros. La mitjana per contracte va ser de 108.803 euros per habitatge, un 7,72% menys i un 6,34% més que el mes anterior i el novembre del 2012, respectivament.

Des del setembre del 2010 la taxa interanual d’hipoteques es manté en signe negatiu i acumula 39 mesos de disminucions consecutives. En el cas de l’estat espanyol, la caiguda interanual va començar una mica més abans, des del maig del 2010, amb 43 mesos en signe negatiu.

Tarragona, l’excepció

Per demarcacions, Tarragona destaca per ser l’única demarcació que ha sortit d’aquest signe negatiu en taxa interanual. A les comarques tarragonines es van signar 372 hipoteques, per valor de 32.302 milions d’euros, amb una mitjana de 86.833 euros per habitatge. Aquestes 372 hipoteques suposen un 61,04% més que el mes d’octubre i un 32,86% més que el novembre del 2012. Aquesta taxa interanual positiva a Tarragona no es registrava des del passat juliol del 2012, quan la taxa interanual del nombre d’hipoteques va registrar un signe positiu de l’1,3%.

Mentre que a Tarragona es registrava una taxa interanual positiva, a la resta de demarcacions es manté la tendència en negatiu. En el cas de Barcelona no s’ha obtingut una taxa interanual positiva des del novembre del 2010, a Girona des de l’abril del 2013 i a Lleida des del juny del 2012.