.

Imatge de la planta d'Ecros.

Imatge de la planta d’Ecros.

Ercros ha tancat el primer semestre d’aquest 2016 amb un benefici de 19,64 milions d’euros. Es tracta d’una xifra 3,5 vegades superior als guanys obtinguts en el mateix període de l’any passat. L’empresa destaca que aquest benefici millora en 2,64 milions i que el creixement es deu al resultat de la potenciació dels productes “amb més futur” i dels plans de reestructuració duts a terme en els últims anys.

Durant els sis primers mesos de l’any, la xifra de negocis ha assolit els 314,42 milions d’euros, un 1,7 % menys que l’obtinguda al primer semestre del 2015. Segons indica l’empresa, aquesta disminució s’explica perquè en el passat exercici s’incloïen les vendes de la fàbrica de Palos de la Frontera i de la Salina de Huelva, que van ser alienades el 2 de juny de 2015, i també per l'”efecte” de traslladar als productes finals la caiguda dels preus de les principals matèries primeres (metanol i etilè), la qual cosa destaca sobretot en el cas de l’àrea de química intermèdia.

A les altres àrees d’activitat –l’àrea de negocis associats al clor i l’àrea de farmàcia- la xifra de negocis ha evolucionat a l’alça, concretament un 3 % i un 6 %, respectivament). Les despeses van ser de 278,96 milions d’euros, que cosa suposa una caiguda del 7,5 % respecte del mateix període de l’any passat. Els epígrafs d’aquest capítol que presenten una major variació, en comparació a la primera meitat de 2015, són els subministraments –que cauen un 26,8 % per la disminució del preu de l’electricitat i el gas- i els aprovisionaments –que disminueixen un 4,8 %, per la baixada de les matèries primeres.