.

Tarragona és municipi lliure de Glifosat, tal com es demanava a la moció presentada pels grups municipals d’ERC-MES-MDC i La CUP, al plenari del 28 de setembre de 2015. La moció recollia la preocupació ciutadana existent per la perillositat d’aquest herbicida, i demanava, entre altres qüestions, deixar d’emprar aquests herbicida al terme de Tarragona i iniciar la transició cap a una jardineria gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat evitant l’ús de productes químics.

L’equip de govern, responent a la pregunta feta pel grup municipal d’ERC-MES-MDC el passat 19 de juliol, ha indicat que “en l’actualitat no s’utilitza aquest herbicida”

Pau Ricomà, portaveu d’ERC-MES-MDC mostra la seva satisfacció per l’eradicació de l’ús del Glifosat. En aquest sentit ha expressat que “celebrem que l’equip de govern hagi recollit aquesta preocupació, tot i que PSC i PP van abstenir-se en la votació (al igual que C’s), i camini cap a la consecució d’un medi ambient més saludable i que prioritzi el benestar i la salut de les persones per sobre d’altres consideracions”. Així mateix, afegeix que “els poders públics han de vetllar per tal que la salut de les persones i la salvaguarda del medi ambient siguin objectius prioritaris de tota activitat política”

El Glifosat, un herbicida total no selectiu que s’empra per matar herbes i arbustos, s’infiltra al sòl, és molt soluble a l’aigua i persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar i s’escampa sense control pel subsòl. A més, ha estat decretat, per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com a potencialment cancerigen per als humans i existeixen estudis científics que relacionen l’ús del Glifosat amb afeccions i malalties.