.

Imatge de la roda de premsa d'aquest matí. Foto: Cedida

Imatge de la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Cedida

Els grups municipals d’ERC-MES-MDC, CiU, la CUP i ICV-EUiA presentaran, en el plenari d’aquest divendres 22 de juliol una moció sobre el control de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Fa justament un any el plenari de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar per unanimitat impulsar un estudi sobre la qualitat de l’aire que compta amb una partida de 35.000 euros (tot i que se’n necessitaven prop de 300.000) als pressupostos d’aquest 2016. L’equip de govern continua immòbil i es desconeix quin serà el destí d’aquests 35.000 euros.

D’altra banda, en els darrers mesos s’han donat repetits episodis de grans columnes de fum emeses des de les instal·lacions industrials de la ciutat que han alertat la ciutadania sobre un perill sobre el qual no se’n sap pràcticament res ja que no existeixen estudis científics sobre la qualitat de l’aire que es respira a la ciutat.

Davant de tot això, la moció proposa realitzar un estudi d’estimació de l’impacte ambiental de les indústries i activitats que produeixen emissions a Tarragona, tot recollint l’inventari total d’aquestes activitats i indústries i els seus possibles efectes al terme municipal. El mateix text també proposa que els 35.000 euros ja pressupostats es destinin a les anàlisis dels contaminants minoritaris derivats de l’activitat industrial del Polígon Sud, i no contemplats en aquests moments a la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica, mitjançant la ubicació de captadors segons els criteris tècnics del Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Alhora, la moció insta a l’equip de govern a destinar una partida en els pressupostos municipals de l’any 2017 que sigui suficient per finançar un estudi independent, exhaustiu i verídic sobre els compostos químics que estan emetent les indústries químiques al Polígon Sud tant en el seu dia a dia, com durant els repetitius episodis de contaminació. És així que es podran prendre, en base a dades reals, les mesures institucionals i legislatives adients per vetllar per la salut dels habitants i el territori de Tarragona i tot el territori del Camp de Tarragona.

El mateix text demana que aquests acords es facin arribar a la Plataforma Cel Net, que és l’entitat que ha portat la campanya demanant un estudi de la qualitat de l’aire endavant.