.

El nou text incorpora suggeriments i aportacions realitzats per la ciutadania i pels grups municipals.Foto: Cedida

El nou text incorpora suggeriments i aportacions realitzats per la ciutadania i pels grups municipals.Foto: Cedida

La nova ordenança de Civisme de Reus ha entrat en vigor aquest divendres 5 d’agost, una vegada s’ha efectuat el tràmit d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions o suggeriments. El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar de manera inicial el divendres 6 de maig la nova Ordenança de Civisme sorgida del procés participatiu ciutadà iniciat el passat mes d’octubre. El passat 18 de juliol es va produir l’aprovació definitiva amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província. El nou text incorpora suggeriments i aportacions realitzats per la ciutadania i pels grups municipals.

En la seva part expositiva, la nova ordenança planteja com a objectiu principal el fet de preservar l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure, trobada, oci i expressió, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres.

L’ordenança vol ser una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència o alterar-la. Per això pretén donar respostes que facin atenció a dos grans principis: d’una banda, el reconeixement del dret de tothom de comportar-se lliurement en els espais públics i ser respectats en aquesta llibertat; i de l’altra banda, la necessitat de preservar l’ordre i d’assumir determinats deures de convivència i respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

L’alcalde, Carles Pellicer, ha fet una crida a la ciutadania a “mantenir i respectar l’espai públic per garantir una bona convivència i una bona qualitat de vida”, i al mateix temps ha recordat que qualsevol conducta inadequada és denunciable a la Guàrdia Urbana (al telèfon 092).