.

Les entitats demanen la retirada de la qualificació de Tarragona ciutat amiga dels gats. Foto: Carme Roca

La plataforma formada per les entitats protectores de gats de Tarragona ciutat i la federació provincial d’entitats de protecció felina rebutgen el decret número 2019/2801 presentat per l’Ajuntament el passat 15 de març amb les noves directrius sobre la gestió de les colònies de gats. Consideren que suposa “una greu vulneració de la protecció dels gats ferals que viuen al carrer i que posa en risc la seva supervivència i benestar”.

Les entitats demanen que es retiri aquest decret i avancen que prendran accions legals davant qualsevol acció que posi en risc la vida dels animals
o vulneri el seu benestar tal com s’estableix a la llei de protecció animal catalana (Decret Legislatiu 2/2008 del 15 de abril).

En primer lloc, el decret apunta que “només l’Ajuntament pot determinar quines agrupacions de gats poden ser considerades colònies i, si escau, delegar la seva gesti”. “Aquest punt mostra un flagrant desconeixement de la gestió de les colònies i deixa entreveure la voluntat de fer-les desaparèixer”. “El decret s’ha fet d’esquena a les entitats protectores que realitzen de forma altruista el servei públic de gestió de colònies felines i contravenint la legislació vigent”.

En segon lloc, l’Ajuntament detalla tots els supòsits en els quals pot fer desaparèixer una colònia, com la proximitat a un pipi can, a les platges de la ciutat, a contenidors de la brossa… “deixant via lliure a la desaparició del 90% de les colònies de la ciutat. Igualment el decret redueix a 15 individus el nombre màxim d’animals per agrupació amb motius absolutament arbitraris.

En tercer lloc, el decret estableix que els gats de les colònies no autoritzades poden ser traslladats a la gossera municipal. “La retirada de gats ferals de les seves colònies pot ser constitutiu d’un delicte de maltractament animal”, afirmen. “Els gats lliures segrestats del seu territori i posteriorment engabiats pateixen un maltractament psicològic d’alt impacte que resulta en la ràpida mort dels individus”. Les entitats de protecció felina denuncien que no hi ha cap motiu que pugui justificar el trasllat de gats ferals a la gossera si no són adoptables i està prohibit el seu sacrifici per llei.

“Els gats ferals no socialitzats amb les persones no s’adapten a viure a una llar. El dret a viure dels gats ferals d’acord a la seva etologia no és un aspecte negociable amb cap administració”.

Les entitats declaren que exigeixen la retirada d’aquest decret per part de l’equip de Govern del PSC i la immediata creació de protocols basats en el benestar animal, basats en el coneixement científic i d’experts en la matèria com GEMFE, AVATMA i Alley Cat Alies i de la mà de les entitats locals coneixedores de la gestoó felina. Demanen un model de gestió de colònies urbanes que beneficiï als animals però també a la convivència dels ciutadans. Fins el moment, demanen la retirada immediata de la declaració de Tarragona Ciutat Amiga dels Gats que es va presentar al ple de l’Ajuntament, per la manca de responsabilitat en matèria de benestar animal d’aquest consistori i per anar en contra de les lleis de protecció animal.