.

La Rambla Nova en ple confinament. Foto: ACN

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb la col·laboració de la URV realitzarà un estudi per avaluar l’impacte social de la Covid-19 al municipal i avaluar i adaptar els recursos de serveis socials a les noves necessitats que es detectin. L’estudi serà conseqüència del resultat d’una enquesta longitudinal que s’inicia aquest mes i que finalitzarà el novembre, moment en que es trauran les conclusions.

L’objectiu d’aquesta recerca es identificar les conseqüències socials de la Covid-19 en la ciutadania i avaluar els recursos dels serveis socials de l’Ajuntament per reorientar les polítiques públiques i establir mesures més adients per pal·liar-ne la situació.

Arrel de la crisi sanitària es preveu una afectació en la situació socioeconòmica de moltes famílies i persones grans, així com un increment de nous casos en l’atenció els Equipis Bàsics d’Atenció Social i un increment exponencial en els recursos i en el pressupost. La consellera i presidenta de l’IMSST, Carla Aguilar-Cunill, ha manifestat que “necessitem conèixer a fons la realitat socioeconòmica actual de la nostra ciutat per poder incidir-hi i ajudar a pal·liar els problemes que puguin aparèixer”.

Per conèixer la situació real es realitzaran 383 enquestes sobre l’impacte a la població en general, adreçada a persones entre 16 i 64 anys, i 340 enquestes per a majors de 64 anys.

La primera onada de l’enquesta que comença avui, 25 de maig, es farà de forma telemàtica. Les persones interessades en respondre l’enquesta ho poden fer a la web de l’Ajuntament de Tarragona fins el dia 10 de juny.
Per facilitar que arribi a perfils de població que no tenen tan d’accés a internet i a les tecnologies de la informació, es preveu una segona remesa de trucades telefòniques, utilitzant el criteri de proporcionalitat per tenir una mostra el més heterogènia possible per edats i zones de Tarragona. En tot moment, s’intentarà utilitzar el criteri de representativitat per recollir una mostra el més heterogènia possible en relació a la edat i barri de la ciutat.

La segona onada de l’enquesta es realitzarà el proper mes de novembre, repetint el mateix procediment. Amb les dades obtingues de les dues onades es trauran les conclusions.

Per efectuar aquest estudi, l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona compta amb la col·laboració de l’equip del màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa i la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili.