.

.

TOTS 21


Barri Miramar de Vila-seca

Barri Miramar de Vila-seca

Endesa ha iniciat uns treballs per renovar la xarxa elèctrica del barri Miramar de Vila-seca, al Tarragonès, per a integrar-la en l’entorn urbà i reforçar el subministrament. Així, es soterraran els encreuaments de línies d’aquesta zona i es substituirà cablejat convencional per un de tipus trenat, que quedarà encastat als edificis, fet que reduirà l’impacte visual.

En aquest sentit, el barri de Miramar requeria unes millores per tal de disposar d’una xarxa de distribució elèctrica renovada, més segura i moderna. Per a fer-ho, es procedirà a eliminar les cadiretes, que actuen com a suports encastats a les façanes dels edificis per sostenir les línies de baixa tensió. En concret, es renovarà la xarxa convencional de baixa tensió per un nou sistema de cable trenat que representarà una disminució important de les mides i l’amplitud física de la línia.

El pas del nou tram de cablejat passarà pel carrer de Diana, de Miramar, del Migdia, de l’Estrella, de l’Equador i de l’Olivar. Les obres dotaran el municipi d’una xarxa més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos, ja que els tres cables es mantenen units, però aïllats, evitant contactes no desitjats per d’altres agressions externes. També es soterraran els encreuaments de la línia de baixa i mitja tensió d’aquest barri.

Aquesta actuació forma part dels plans de renovació de la xarxa elèctrica de Vila-seca per tal de reforçar l’infraestructura elèctrica, alhora que queda integrada en l’espai urbà.