.

.

TOTS 21


Imatge de la visita d’obres. Foto: Cedida

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, han visitat aquest divendres, 1 de desembre les obres de millora del parc de Juli Garola, incloses en el pla d’inversions de manteniment de la via pública. Les obres s’executen amb un pressupost d’adjudicació de 91.738,57 euros

La plaça de Juli Garola és un espai verd amb zones d’estada i de jocs. L’àmbit d’actuació d’aquesta intervenció es concentra principalment a la meitat on es troba la zona central de sauló amb arbres i jocs infantils.

El perímetre està format per parterres d’arbres i arbustives. Amb el pas del temps la vegetació s’ha desenvolupat i ha anat formant arrels que han densificat el sòl, de manera que dificulta la renovació dels arbusts que han envellit. D’altra banda, el sistema de reg, al igual que els perfils dels parterres, han arribat al final de la seva vida útil.

És per això, què en aquesta remodelació es treballa per realçar els perímetres dels parterres amb la finalitat de poder aportar terra i aconseguir les condicions necessàries per plantar noves especies vegetals adaptades al clima mediterrani.

Amb aquestes noves plantes es busca millorar la biodiversitat de l’entorn, introduir plantes que afavoreixin la presència de pol·linitzadors i al mateix temps que siguin de baix requeriment hídric.

Així mateix, també es preveu la substitució de canonades del sistema de reg, la incorporació d’un sistema de telegestió i la reposició de sauló per anivellar el escórrecs generats per efecte de la pluja.