.

.

TOTS 21


Els serveis van adreçats a famílies amb infants i adolescents que necessitin suport socioeducatiu per a les seves competències socials, familiars i personals.

Des de fa més d’una setmana, ja es troben en funcionament els Serveis d’Intervenció Socioeducativa de Vila-seca (SIS). Es tracta de serveis diürns preventius i d’intervenció que atenen les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents oferint suport, acompanyament i capacitació a les seves famílies.

Aquests serveis, impulsats per la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Vila-seca, van adreçats a famílies amb infants i adolescents que necessitin suport socioeducatiu per a millorar les seves competències socials, familiars i personals.

Per als infants i adolescents de 3 a 16 anys s’ofereix un espai d’acolliment i convivència que potencia l’autonomia personal, el desenvolupament emocional, la comunicació, la socialització i l’adquisició de coneixements. Per a joves de 16 a 18 anys, s’ofereix atenció individualitzada i suport i acompanyament en l’assoliment dels seus projectes personals, socials i laborals. Per últim, també s’ofereix un espai per a famílies amb infants i adolescents de 0 a 18 anys on es faciliten eines per a millorar les relacions familiars i enfortir capacitats parentals, per atendre de manera satisfactòria les seves necessitats.

Els serveis SIS Vila-seca, ubicats en espais municipals dels tres nuclis de la població, Vila-seca, la Pineda i la Plana, es presten mitjançant la intervenció d’un equip format per professionals de la psicologia, el treball social i l’educació, mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i la comunitat.

Per tal de poder accedir al servei cal adreçar-se a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, a l’av. de la Verge de Montserrat, 37 de Vila-seca (telèfon 977 390 024).