.

Nazaret Troya. Foto: Cedida

Nazaret Troya. Foto: Cedida

En Comú Podem ha presentat avui el seu model de serveis socials i acció social. Un model que es basa en la participació activa dels usuaris i usuàries en el disseny dels seus projectes de vida a través de l’apoderament, fugint de la tendència assistencialista.

El model que presenten els comuns de Reus suposa un canvi de paradigma respecte al model actual, ja que busca donar una atenció integral, en lloc de fragmentar els àmbits d’actuació, i, a més, donar atenció a nivell individual-familiar, grupal i comunitari. Defensen que és la millor manera de treballar en l’àmbit de la intervenció social i la garantia que les persones reben el suport que necessiten i ningú queda enrere.

Aquest nou model d’intervenció social vol construir-se a través de la relació entre les persones usuàries, la institució i la societat com a conjunt, i donarà molta importància a les polítiques de cures. Aquestes actuacions estaran vehiculades a través del centre de cures que la candidatura d’En Comú Podem va presentar dilluns i farà especial èmfasi en quatre col·lectius socials: gent gran, infants i joves, persones sense llar i persones amb diversitat funcional.

En l’àmbit de la gent gran, es proposa un pla d’envelliment actiu que garanteixi l’autonomia d’aquest col·lectiu, lluny de visions estereotipades d’aquesta etapa de la vida. En infants i joves, es dotarà de més recursos i s’ampliarà el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF). S’elaborarà una estratègia de ciutat per erradicar el sensellarisme a la ciutat amb una perspectiva integradora, eliminant les accions de persecució contra aquestes persones. Finalment, en l’àmbit de les persones amb diversitat funcional, s’abordaran de manera individualitzada i adaptada a cada cas les demandes que les persones presenten, per tal de proveir els recursos i serveis necessaris que garanteixin la seva autonomia, l’accessibilitat als serveis i comunicacions municipals i l’acompanyament de les persones cuidadores, quan sigui necessari.

Segons ha destacat la cap de llista, Nazaret Troya: “presentem un model d’intervenció social que té una visió integrada de la persona i actua de manera conjunta en els diferents àmbits de la vida, aportant solucions que permetin a tothom acomplir el seu pla de vida. I per donar aquesta atenció a l’alçada del que mereixen els reusencs i reusenques proposem incrementar el pressupost d’aquesta àrea fins al 15%”.