.

A la imatge, delimitació de les 10,5 hectàrees de la Platja Llarga que se cediran a l’Ajuntament.

La Junta de Compensació Provisional del PPU-24 ha fet pública una nota de premsa on afirma que “durant l’execució de la primera fase d’urbanització de la Budellera, de les dues que contempla el projecte, es posarà en marxa la cessió del sector litoral de ponent de la Platja Llarga a l’Ajuntament de Tarragona”. Es tracta dels terrenys que limiten al nord amb l’antiga carretera de Barcelona (N-340), a l’est amb l’inici del càmping les Palmeres, al sud amb l’espai de platja i a l’oest amb l’accés viari actual a la Platja Llarga.

Aquesta cessió, que ha constat sempre en el projecte d’urbanització de la Budellera, suposarà l’aportació de 10,5 hectàrees a primera línia de costa que passarien a formar part del patrimoni natural de la ciutat, amb la qual cosa serien de titularitat pública. Un marc indispensable per tal de que Tarragona, si s’ho proposa, pugui recuperar la seva façana marítima.

El nou espai públic, tant per damunt com per sota de la via, queda definit al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona del 2013, que va ser aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals amb representació al Consistori.

Així, doncs, continua la nota, “la Junta del PPU-24 assumirà aquesta demanda fent la cessió a l’Ajuntament, però sense decidir, ja que no li pertoca fer-ho, quin ús final se’n farà d’aquest espai. Això és potestat del Govern municipal”.

“Per tant -asseguren-, el desenvolupament del pla urbanístic de la Budellera fa possible la protecció definitiva i el caràcter públic d’una part de la Platja Llarga. En conseqüència, salva la Platja Llarga de Tarragona i la converteix en un dels espais marítims més emblemàtics de Catalunya per a gaudi de les generacions actuals i futures”.

La Junta del PPU-24 afegeix que el pla de la Budellera “respecta en tot moment el traçat i les àrees definides com a Anella Verda al POUM-2013, i no envaeix per a res els seus límits. Ans al contrari, ja que el desenvolupament en dues fases de la Budellera permetrà connectar la platja amb l’Anella Verda a través d’àrees de descans i de lleure. Aquesta nova remodelació de la Budellera promou una major integració de la urbanització i l’edificació amb l’estat natural de l’orografia original”.