.

Es vol arribar a 170.000 persones i les proves s’allargaran durant tres setmanes. Foto: ACN

Els professionals educatius han començat aquest dilluns a fer-se les PCR d’automostra en el marc d’un cribratge massiu que han posat en marxa els Departament d’Educació i Salut. Es tracta de proves voluntàries i que es fan per frotis nasal. En total el dispositiu s’ha preparat per arribar a prop de 170.000 persones i es farà de forma progressiva i esglaonada durant tres setmanes. La mostra es recollirà per frotis nasal, a través de l’autopresa. Per dur a terme el cribratge, el Departament de Salut facilita als centres el material necessari per a la presa de mostres i les peticions de la prova -que són individualitzades per a cada professional. Posteriorment, es proposa una data de recollida a cada centre educatiu.

Les proves es duran a terme a tots els professionals educatius dels centres, de les diferents etapes i de totes les titularitats, ja sigui personal docent, personal d’administració i servei (PAS), personal d’atenció educativa (PAE), monitors de menjador i servei de neteja. Són treballadors de centres públics, concertats i privats, llars d’infants municipals, llars d’infants privades, centres d’educació especial, centres de formació professional, centres d’adults, així com centres d’ensenyament de règim especial reglats.

Es comunicaran els resultats personalment a tots els professionals que hagin participat en el procés. Els resultats negatius es comunicaran per SMS i els resultats positius per SMS i mitjançant una trucada telefònica per explicar com actuar en cada cas, perquè totes les persones amb un resultat positiu hauran d’iniciar el pertinent període d’aïllament de 10 dies, i es valorarà individualment si caldrà fer confinament d’algun dels grups de convivència estable.

ACN