.

.

TOTS 21


El comportament dels preus va millorant. Foto: educabarrie.org

Els preus van augmentar al desembre una dècima en relació amb el mes anterior a Tarragona, segons l’Institut d’Estadística espanyol.

Amb aquest comportament, la taxa d’inflació anual va quedar fixada l’últim mes de l’any a Tarragona en un -0,3%, una taxa idèntica a la del novembre i cosa que suposa acumular quatre mesos seguits de taxes anuals negatives, sempre segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Aquesta taxa del -0,3% és la més baixa que s’ha registrat un desembre a les comarques tarragonines si s’observa la projecció històrica que per demarcacions provincials es remunta fins el 1994. A Catalunya, els preus van augmentar dues dècimes al desembre i van fixar una inflació anual del 0,2%.